Lübnan'da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 2017 yılında GSYİH'nın yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşti

02 Ağustos 2018
26'ncı Arap Ekonomik Forumu'na katılan Lübnan Yatırım Ajansı direktörü yaptığı sunumda, GSYİH'nın yüzde 5'ini geçen doğrudan yabancı sermaye miktarının bölgedeki en yüksek oran olduğunu, bununla birlikte bilgi ve inovasyona dayalı yeni stratejilerin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.