Meksika altyapı bütçesinin %73'ü PEMEX projelerine ayrılacak

10 Şubat 2019
Meksika'da kar amacı gütmeyen ve tarafsız bir kuruluş olan Bütçe ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi (CIEP)'nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı altyapı bütçesinin %73,3'ü devlete ait petrol şirketi olan (Petroleos Mexicanos) PEMEX projelerine, %11,3'ü Federal Elektrik Komisyonu (CFE), %11,2'si İletişim ve Ulaştırma, %3'ü eğitim ve sağlık hizmetlerine ve geri kalan %2'si diğer altyapı projelerine harcanacaktır. Toplam altyapı bütçesi 370,52 milyar peso değerinde olup, federal bütçe 715,57 milyar peso değerindedir. 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2018 yılı sonunda açıklanan Altyapı Rekabetçilik Endeksi'nde Meksika 140 ülke içinde 49'uncu sırada yer almış; elektrik enerjisi iletim ve dağıtımındaki kayıplar açısından 85'inci sırada, demiryolu hizmetlerinin verimliliği açısından 74'üncü sırada, havayolu hizmetlerinin verimliliği açısından ise 70'inci sırada yer almıştır. 2013-2019 yılları arasında yatırım harcamalarındaki %7,2 azalmanın bu sonuçlara yol açtığı; Maya Treni, Transistmik Koridor ve Kırsal Yol Yapım Projelerinin etkilerinin ise 2019 yılından sonraki yıllarda görüleceği açıklanmaktadır.

2019 yılında toplam net harcamaların %12,3'ü ve ülke Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %2,9'u yatırım harcamalarına ayrılacak olup, 2018 yılına kıyasla yatırım harcamalarında reel düzeyde %7 oranında bir artış mevcuttur. 

 
Kaynak: Milenio https://www.milenio.com/negocios/absorbe-pemex-el-presupuesto-para-infraestructura

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği