Meksika’da genç işsizliği %7’lik oran ile LAK bölgesindeki diğer ülkelerin altında

10 Şubat 2019

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre Meksika’da 17-24 yaş arası her 100 gençten 7’si işsiz olup; bu oran Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesindeki ülkeler arasında Guatemala hariç bölgedeki diğer ülkelerin altındadır.

Brezilya’da bu yaş aralığındaki gençlerde işsizlik oranı %29, Arjantin’de %25 ve Kolombiya’da %20 seviyesinde olup; bölgenin en aşırı örneği, her iki gençten birinin işsiz olduğu Santa Lucia’dır. Bölge ortalaması ise %19,6 olup; Latin Amerika ve Karayipler'deki her beş gençten biri iş aramakta ancak bulamamaktadır.

Meksika bölge ülkeleri arasında iyi bir konumda yer alsa da, yapılan işin niteliği açısından hala bir açık bulunmaktadır. Meksika’da kayıt dışılık oranı tarım sektöründeki işçiler dikkate alınmadan %52'dir. Bu oran içinde ise gençlerin ve kadınların sayısı erkeklerden daha fazladır.

Kaynak: El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-tiene-menos-jovenes-desempleados-que-el-resto-de-al-y-el-caribe-oit

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği