Meksika'nın ihracatının 2019 yılında %2 azalacağı tahmin ediliyor

10 Şubat 2019
Meksika Dış Ticaret, Yatırım ve Teknoloji Konseyi (COMCE)'nin tahminlerine göre, uluslararası piyasalardaki yavaşlama nedeniyle Meksika'nın ihracatının 2019 yılında %2 azalması beklenmektedir. 2018 yılında ülke ihracatı %10,1 artışla 450,57 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, ihracatın %80'i ABD'ye yönelirken, ithalatın %46,4'ü de bu ülkeden gerçekleşmiştir.