OECD uyardı: Obezite sorunu Meksika’nın GSYİH’sinin %5,3’üne mal olacak

14 Ocak 2020

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Meksika’nın obezite ve obeziteye bağlı hastalıklardan ekonomisi en fazla etkilenecek ülke olacağını açıklandı. OECD tarafından yapılan araştırmada, 2020-2050 yılları arasında Meksika’nın GSYİH’sinin %5,3 azalacağı ve Meksika’daki ekonomik kaybın %3,3 olan OECD üyesi ülkelerdeki ortalama azalmadan %60 daha yüksek olacağı belirtildi.

Anılan dönemde Meksika’da obezite ve obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle 2,4 milyon tam zamanlı işgücünün yitirileceği ve obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların toplam sağlık harcamalarının %8,9’unu oluşturacağı öngörülmektedir.

2019 yılında Meksika’da şekerli ve yüksek kalorili içeceklere getirilen ilave vergiler ve etiketlere uyarı konulmasının yasalaşması obezite ile mücadelede olumlu adımlar olarak değerlendirilirken, kapsamlı bir yaklaşımla iyi tanımlanmış kamu politikalarına ve somut eylemlerle ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ernesto Acevedo, sözkonusu durumun ekonomik bir acil durum olduğunun altını çizerek, obezite sorununun son 50 yılda 3 katına çıktığını ve GSYİH’de %5,3’lük bir azalmanın Sağlık Bakanlığı bütçesinin 10 katına denk geldiğini ve ülke ekonomisine %4,3 katkı yapan petrol gelirlerinin de üzerinde olduğunu belirtti.

OECD raporunda obezite ve obeziteye bağlı hastalıklardan GSYİH’sı en fazla etkilenecek ülkeler arasında Brezilya (-%5), Letonya (-%4,5), Türkiye (-%4,5), Suudi Arabistan (-%4,4), Avrupa Birliği ülkeleri (-%4,4), Litvanya (-%4,3), Kolombiya (-%4,3), Polonya (-%4,3) ve Rusya (-%4,2) yer almaktadır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynak: El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/obesidad-le-costara-a-mexico-5-3-del-pib-alerta-ocde