KOVID-19’un Moğolistan’a Etkileri – Dünya Bankası Anket Çalışması

04 Ağustos 2020

▪ Moğolistan, KOVID-19'un girişini ve salgınını önlemek için erken ve belirleyici önlemler (27 Ocak 2020’den itibaren Çin sınırının ve okulların kapatılması da dahil olmak üzere koruyucu ve hareketi sınırlayan önlemler) almıştır. Moğolistan'da teyit edilen sınırlı vakalara rağmen, KOVID-19'un neden olduğu hane halkı şokları uzun süreli olabilir ve en çok zararı fakirlere ve en savunmasız olanlara verebilir, bu da şokun sosyoekonomik etkisinin izlenmesine ve azaltılmasına acil bir ihtiyaç yaratmaktadır.

▪ KOVID-19'un “gerçek zamanlı” hane halkı düzeyindeki etkilerini izlemek için Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi (NSO) ve Dünya Bankası ortak bir KOVID-19 Hanehalkı Düzeyinde Telefon Araştırması (HRPS) uyguladı.

▪ Anket, (i) ekonomik iletim kanalları, (ii) bilgi erişimi ve davranış değişiklikleri, (iii) eğitim, sağlık ve finans hizmetlerine erişim, (iv) başa çıkma (savunma) mekanizmaları ve (v) KOVID-19 pandemisinin refah etkilerine odaklanmaktadır. Anketin ülke genelinde aynı haneler üzerinde en az iki kez yapılması planlanmaktadır.

▪ Bu çalışma, 22 Mayıs - 29 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen anketin ilk turunun sonuçlarını özetlemektedir. Anketin bir sonraki turu Ağustos sonu- Eylül başı olarak planlanmaktadır.

Anket Sonucundaki Önemli Bulgular

Sınırlama politikalarının farkında olmanın yanı sıra KOVID-19'a karşı önleme ve sosyal uzaklaştırma önlemleri güçlüdür.

Serbest meslek sahibi ve tarımsal haneler önemli ölçüde etkilenmiştir.
▪ Serbest meslek çalışanlarının yüzde 16'sı Ocak ayından bu yana sıfır gelire sahipken yüzde 73'ü ticari gelir kaybı yaşamıştır. Bu, esas olarak KOVID-19 nedeniyle daha az müşteri, işyeri kapanışı ve lojistik kesintilerinden kaynaklanmaktadır.
▪ Çiftçi ve çoban hanelerin yüzde 70'i tarım gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını bildirmiştir.

Ücretli istihdam KOVID-19'dan daha az etkilenmiştir, ancak her üç haneden birinden daha fazlası ücret geliri kaybına uğradığını bildirmiştir.

Hanelerin yaklaşık dörtte üçü, özellikle yoksulların yüzde 85'i Ocak ayının sonundan bu yana bir çeşit şok yaşamıştır.
▪ Hanelerin yüzde 12'si iş kaybı yaşamıştır.
▪ Hanelerin yüzde 7'si tarım dışı işletmelerini kapatmak zorunda kalmıştır.
▪ Hanelerin yüzde 64'ü büyük gıda maddelerinin fiyatında artış bildirmiştir.

Gıda güvenliği yoksullar için ciddi bir konudur.
▪ Yoksulların neredeyse yarısı, parasızlık veya fiyatların yükselmesi nedeniyle son 30 gün içinde yiyecek elde etme kabiliyetlerinden emin değildi. Dört yoksul haneden üçü, büyük gıda maddelerinin son fiyat artışlarından etkilenmiştir.
▪ Dört yoksul haneden biri (yüzde 23) gelecek hafta gıda güvenliği endişelerini dile getirmiştir.

Hanehalkı finansmanı konusunda endişe verici düzeyde endişeler bildirilmiştir.
▪ Hanehalklarının yüzde 40'ından fazlası, özellikle yoksullar (yüzde 53) gelecek ayki finansları konusunda endişelidir.
▪ Okula kayıtlı çocukları olan dört haneden üçü uzaktan eğitim faaliyetlerine katılmıştır.

Bu öğrenme faaliyetlerinden genel memnuniyet yüksektir, ancak çoğu çocuğun evdeki diğer ev üyelerinden yardıma ihtiyacı vardır.

KOVID-19 salgını kapsamında sağlık ve finansal hizmetlere erişimde önemli bir bozulma gözlenmemiştir.

Araştırma Sonuçlarının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği