Moğolistan Hükümeti, KOBİ'yi Destekleme Ulusal Programını Onayladı

19 Nisan 2019
Bakanlar Kurulu bugünkü olağan toplantısında “KOBİ’yi Destekeleme Ulusal Programı”nı onayladı.

Ulusal programın ülke çapında uygulama planlarının onaylanması, uygulamasını denetleme mekanizmasını oluşturma görevi Bakanı Ch.Ulaan’a verildi.

Program 2019-2022 yılları arasında 2 aşamalı olarak uygulanacaktır. İlk aşamada küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknik kapasitelerinin artışı, teknolojilerinin yenilenmesi, verimliliklerin  artırılması, ürünlerinin rekabet gücünün yükseltilmesi hedeflenmede ve ikinci aşamada KOBİ’lerin ithal ürünleri ikame edebilecek kapasiteye ulaştırılması, ihracata yönelik geliştirecek üretimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KOBİ’ler bugün toplam GSYH’nin %17,3’ünü oluşturmaktadır. Bu oranının %21’e ve ihracattaki payını %5,3’e yükselterek 30 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanması beklenmektedir.
 
Kaynak: https://ikon.mn/n/1jwc

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği