Moğolistan Meclisi'nde yeni vergi paket yasası onaylandı

25 Mart 2019

Moğolistan Büyük Hural (Meclis)’ın 22 Mart 2019 tarihindeki toplantısında yeni vergi paket yasası onaylandı.
 
Paket yasa, genel vergi yasasını, kurumlar vergisini ve gelir vergisini kapsıyor.
 
Genel vergi yasasında, vergi mükellefi ve vergi dairesi arasındaki anlaşmazlıkların düzenlenmesi, mevcut yürürlükteki yasada yer alan ikili anlam ifade eden yasal terimlerin yeniden düzenlenmesi ve daha anlaşılır hale getirmek, uluslararası vergi sistemindeki yenilikçi ilkeleri kendi ülke koşullarımıza uygun hale getirip uygulamak, vergi veri tabanını genişletmeye yönelik yenilikler yer almaktadır. Mevcut yürürlükteki yasaya göre kurumların vergi borcunu ödeme süre 2 aydır. Yeni düzenlemeye göre o kurumun yaşadığı mali sıkıntıları göz önünde bulundurup vergi borcunu ödeme süresi 2 yıla kadar uzatılabilecektir.

Buna karşılık kurumlar gelir yasasını uluslararası vergi yasasındaki yeniliklere göre kendi ülkemize uygun şekilde derlemek ise daha çok son yıllarda yaşanan vergi kaçakçılığını önlemek ve vergi veri tabanını genişletmek amacına yöneliktir. Mevcut yürürlükteki kurumlar gelir vergisi yasası 2006 yılında onaylanmıştı ve geçen zaman diliminde ülkemizin ekonomisi ve finansal piyasası değişti ve uluslararası ticaret ağları genişleyerek ulus ötesi şirketlerin faaliyetleri giderek genişlemektedir. Bu nedenle gelir ve harcamaları hesaplama sistemi ve faiz işleme süresi gibi birçok vergi ilişkilerini hızla gelişen ve değişen dünya koşullara uygun hale getirerek yenileme ihtiyacı duyulmuştur. Yeni düzenlemeye göre, 50-300 milyon MNT satış geliri olan tüzel kişiler yüzde 1 oranında, 300 milyon ile 1,5 milyar MNT gelire sahip tüzel kişiler ise yüzde 10 oranında vergi ödeyecek ve bunun yüzde 9’unu iade alma fırsatına sahip olacaktır.

Gerçek kişi gelir vergi yasası değişikliğinde basitleştirilmiş vergi sistemi öngörülmektedir. Mevcut yürürlükteki vergi yasasına göre kurumların faaliyet türüne bakılmaksızın tek tip vergi sistemi ve aynı süre tanınmaktadır. Bu nedenle esnafların faaliyetlerini destekleme ve vergi ödeme ile ilgili harcamalarını azaltma ve vergi raporu verme sürecini kolaylaştırmak amacıyla basitleştirilmiş vergi raporu ve vergi ödemeye ilişkin maddeler eklenmiştir. Buna göre 50 milyon MNT’ye kadar gelir sahibi gerçek kişiler yüzde 1 oranda vergi ödeyecekler ve yılda 1 kez rapor verecekler. Ayrıca başkent Ulanbator’dan en az 500 km uzaklıktaki yerel bölgede ticaret yapan işadamları yüzde 50 oranda, 1000 km ve ondan daha uzak yerde ise yüzde 90 oranda vergi indiriminden yararlanmaya ilişkin maddeler de eklenmiştir. Bunun dışında her Moğol vatandaş vergi sistemine 11 haneli numara ile kayıtlı olacak ve böylece gerçek kişi gelirlerin tespiti ve vergi tahsili vergi iadesi işlemi online sistem üzerinden yapılması mümkün hale gelecektir.

Kaynak: Montsame Haber Ajansı
Haber linki: https://montsame.mn/mn/read/183962

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği