Moğolistan Merkez Bankası: Tüketici kredilerinin uzatılması kararı

10 Ağustos 2020

PARA POLİTİKASI BEYANI

Tüketici Kredilerinin Uzatılması

Sayı: 2020/04
Tarih: 7 Ağustos 2020

Moğolistan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 7 Ağustos 2020 tarihli olağanüstü toplantısında, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle temerrüde düşen tüketici kredilerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar yeniden yapılandırılmasına ve uzatılmasına karar verildi.

Bu, Para Politikası Kurulu'nun yaklaşık 76 bin borçlu için 663 milyar MNT'lik tüketici kredisi vadesini değiştiren 13 Nisan 2020 tarihli kararının devamı niteliğindedir. Pandeminin hanehalkı tüketimi üzerindeki olumsuz etkisini ve borçlular üzerindeki finansal yükü hafifleterek ve bankacılık sistemini istikrara kavuşturarak ekonomik krizin hafifletilmesine yardımcı olmaktadır.

Komite toplantılarının tutanakları iki hafta içinde Moğolistan Merkez Bankasının (Bank of Mongolia) web sitesinde yayınlanacaktır.
 

PARA POLİTİKASI KOMİTESİ

Kaynak: Moğolistan Merkez Bankası, https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2571

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği