Moğolistan’da 2019 yılı Haziran Sonunda Kayıtlı İşsiz Yüzde 10 Azaldı

22 Temmuz 2019

2019 Haziran'ının sonunda, Moğolistan İş ve Sosyal Koruma Hizmetleri Ajansı, 33,3 bin işsizin olduğunu kaydetmiş olup bunların yüzde 69,1'i halihazırda işsiz iken kalan yüzde 30,9'u işi olmasına rağmen yeni bir iş aradığını açıklamıştır.

Kayıtlı işsizler, bir önceki yıla göre yüzde 10,8, bir önceki aya göre ise yüzde 2 oranında azalmıştır. Cinsiyete göre yapılan dağılım, toplam kayıtlı işsizlerin yüzde 52,8'inin kadınlar olduğunu göstermektedir. Ülke genelinde kayıtlı işsizlerin toplamının yüzde 2'sini ise engelliler oluşturmaktadır.

2019 Haziran'ında, Moğolistan İş ve Sosyal Koruma Hizmetleri Ajansı 9.110 yeni işsiz kaydetmiştir. Yeni kayıtlı işsizler nedeniyle, en yüksek payı (yüzde 52,1), işine son verilmiş kişiler oluşturmaktadır.

Haziran 2019 sonunda kayıtlı işsizlerin eğitim düzeyine bakıldığında; yüzde 50'sini lise, yüzde 27,7'sini lisans, yüzde 6,9'unu teknik ve mesleki eğitim, yüzde 6,1'ini orta öğretim, yüzde 4,5'ini özel orta öğretim, yüzde 2,6'sını ilkokul, yüzde 1,3'ü nü eğitimsiz, yüzde 0,9'unu yüksek lisans veya daha yüksek öğrenim düzeyine sahip kişiler oluşturmuştur.

Ulusal düzeyde kayıtlı işsizlerin toplamından, yarıdan fazlası (yüzde 55,9'u) 15-34 yaş arası gençlere aittir

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi www.nso.mn

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği