Moğolistan’ın 2019 Yılının İlk Yarısındaki Dış Ticaret Hacmi 6,8 Milyar Dolara Ulaştı

22 Temmuz 2019

2019'un ilk yarısında Moğolistan, 137 ülkeyle ticaret yapmış olup toplam dış ticaret hacmi 6,8 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Bunun 3,9 milyar ABD Doları ihracat, 2,9 milyar ABD Doları ise ithalattan oluşmuştur.

2019 yılının Haziran ayında, ihracat ve ithalat sırasıyla 657,6 milyon ABD Doları ve 578,7 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır.

İhracat bir önceki aya göre 75,8 milyon ABD Doları azalırken, ithalat 29,9 milyon ABD Doları artmıştır.

2019 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam dış ticaret hacmi 492,3 milyon ABD Doları (%7,8) artarken, ihracat 357,6 milyon ABD Doları (%10,0), ithalat ise aynı dönemde 134,7 milyon ABD Doları (%4,9) artmıştır.

İhracattaki bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleştirilen 357,6 milyon ABD Doları artış, bitümlü kömür ihracatındaki 135,7 milyon ABD Doları artıştan ve işlenmemiş veya yarı mamul altın ihracatındaki 51,4 milyon ABD Doları artıştan kaynaklanmıştır.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapılan ithalattaki 134,7 milyon ABD Doları artış ise, esas olarak maden ürünleri ithalatındaki 30,8 milyon ABD Doları artış, dizel ithalatında 62,3 milyon ABD Doları artış ve ulaştırma araçlarında ve bunların yedek parçalarında 105,9 milyon ABD Doları artışa bağlı olarak gerçekleşmiştir.

Maden ürünleri, tekstil ve tekstil ürünleri, doğal veya kültürlü taşlar, değerli metaller, mücevher ihracatı toplam ihracatın %95,8'ini oluşturmaktadır. Öte yandan, ithalatın %68,9'u maden ürünleri, makine, ekipman, elektrikli ev aletleri, nakliye aracı ve yedek parça ve gıda ürünlerinden müteşekkildir.

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi www.nso.mn

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği