Moğolistan’ın ihracatı, 2020 yılının ilk 5 ayında %38,5 azaldı

09 Haziran 2020

2020 yılının ilk 5 ayında Moğolistan’ın toplam dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 1579,7 milyon USD veya %28,3 düşüşle 3998,7 milyon USD gerçekleşmiştir. Bu dönemde, dış ticaret fazlası 13,9 milyon ABD doları oldu ve dış ticaret dengesi pozitife döndü.
 
İhracat hacmi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 azalarak 2006,3 milyon ABD doları oldu.
 
Toplam ihracatın %80,6’sı (1616,8 milyon USD) minerallerin ihracatından; %13,2’si (265,8 milyon USD) doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşların ihracatından, %0,3’ü (5,6 milyon USD) ham deri ve post, deri, kürk ve bunların eşyalarının ihracatında, %2,9’u (58,1 milyon USD) tekstil ve tekstil ürünlerinden olmak üzere bu malların ihracatı, toplam ihracatın %96,1'ine karşılık gelmektedir.
 
Ham petrol, demir cevheri ve konsantreleri, çinko cevheri, bakır konsantresi ve konsantrelerin %100,0’ü ve kömürün %96,8’i Çin'e ihraç edildi. Flouspar konsantrelerinin %71,2’si Çin’e, %28,2’si Rusya Federasyonu’na; at hayvanları Çin’e, taranmış kaşmirlerin %73,6'sı İtalya'ya; ihraç edilen ham deri ve postların çoğu ile yıkanmış kaşmir Çin'e; altının %19,0'u İngiltere'ye, %58,9'u İsviçre'ye, %22,1'i Singapur'a ihraç edilmiş olup toplam ihracatının %90,8'i söz konusu ürünlere aittir.
 
Moğolistan’ın ihracatındaki ilk 5 ülke Çin (%82,7), İsviçre (%7,9) İngiltere (%3,1), Singapur (%3,5), Rusya Federasyonu (%1,1) olup bu 5 ülkenin toplam ihracattaki payı %90,4’tür. Bu dönemde Moğolistan, bu ülkeler dahil olmak üzere 59 ülkeye mal ihraç etti.
 
2020 yılının ilk 5 ayında Moğolistan, 1992,4 milyon USD değerinde mal ve hammadde ithal ederken toplam ithalat hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre 322,6 milyon USD veya %13,9 azaldı.
 
Ürün grubu bazında ithalata bakıldığında ithalat değerleri ve toplam ithalat içerisindeki payları şu şekildedir; makineleri, mekanik ekipman ve bunların parçaları, elektrikli ev aletleri, bunların parçaları 419,7 milyon USD (% 21,1), mineraller 400.9 milyon USD (% 20,1) ve mineraller içerisindeki petrol ürünleri 326,3 milyon USD (% 81,4), hayvansal veya bitkisel kökenli ürünler ve gıda maddeleri 258,5 milyon USD (% 13,0), taşıtlar ve uçaklar, bunların parçaları 306,8 milyon USD (% 15,4), baz metaller ve bunların ürünleri 183,4 milyon USD (% 9,2), kimyasal ürünler 142,1 milyon USD (% 7,1)’dır. Toplam ithalatın %85,9'u bu mal ve ürünlerden gelmektedir.
 
Moğolistan’ın ithalatındaki ilk 6 ülke, Çin (%33,6), Rusya Federasyonu (%28,2), Japonya (%7,5), ABD (%5,0), Kore Cumhuriyeti (%4,3) ve Federal Almanya Cumhuriyeti (%3,7) olmak üzere 127 farklı ülkeden mal ithal etti. Bu 6 ülkeden gelen mallar toplam ithalatın %82,3'üne eşittir.


Kaynak: Moğolistan Gümrük Müdürlüğü

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği