Moğolistan’ın ihracatı 2020 yılının ilk yarısında yüzde 28,2 azaldı

17 Temmuz 2020

2020'nin ilk yarısında Moğolistan, 135 ülke ile ticaret yapmış ve toplam dış ticaret hacmi 5,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bunun 2,8 milyar ABD doları ihracat ve 2,5 milyar ABD doları ithalattır. Moğolistan’ın bu dönemde toplam dış ticaret hacmi 1,5 milyar dolar (%22,6) azalırken, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 milyar dolar (%28,2), ithalat ise 433,7 milyon dolar (%15,0) azalmıştır. Haziran 2020'de ihracat ve ithalat sırasıyla 822,1 milyon ABD Doları ve 467,7 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır. İhracat bir önceki aya göre 189,4 milyon ABD doları (%29,9) artarken, ithalat 61,6 milyon ABD doları (%15,2) artmıştır.


Dış ticaret dengesi 2020 yılının ilk yarısında 368,2 milyon ABD doları fazla iken, 2019'un ilk yarısında 1,0 milyar ABD doları fazla vermiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre 677,0 milyon ABD doları azalmıştır.

İki komşusu olan Çin ve Rusya, toplam dış ticaret hacminde en yüksek paya sahiptir ve Çin ile ticaret 2020 yılının ilk yarısında 3,0 milyar ABD dolarına ulaşmıştır ki bu toplam ticaret hacminin %56,2'sidir.

Çin'e yapılan ihracat, toplam ihracatın %74,7'sini oluşturmuştur.

Bitümlü kömür ve bakır konsantreleri Çin'e yapılan toplam ihracatın %31,2 ve %35,1'ini oluştururken, altın İsviçre, Singapur ve İngiltere'ye ihraç edilen malların sırasıyla %99,8, %80,2 ve %68,6'sını oluşturmuştur.

İhracattaki 1,1 milyar dolarlık azalış, bakır konsantrelerinde 321,4 milyon dolar ve kömürde 852,7 milyon dolarlık azalıştan kaynaklanmıştır.

2020 yılının ilk yarısında, toplam ithalatın %34,9'u Çin, %27,4'ü Rusya, %7,9'u Japonya, %4,8'i ABD ve %4,3'ü Kore Cumhuriyeti'nden, dolayısıyla toplam ithalatın %79,5’u bu 5 ülkeden gerçekleşmiştir.

Rusya'dan yapılan toplam ithalatın %51,2'si petrol, Japonya'dan yapılan toplam ithalatın %61,7'si otomobil, Çin'den yapılan toplam ithalatın %6,9'u elektrik, %4,5'i kamyon ve %88,6'sı Çin'den diğer ürünler ithalatı olmuştur.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre ithalatta 433,7 milyon ABD doları azalış esas olarak benzin ithalatında 32,9 milyon ABD doları, dizel yakıt ithalatında 110,3 milyon ABD doları, otomobil ithalatında 88,8 milyon ABD doları, kamyon ithalatında 70,4 milyon ABD doları azalıştan kaynaklanmıştır.

Mineral ürünler, tekstil ve tekstil ürünleri, doğal veya kültürlü taşlar, kıymetli metaller ihracatı toplam ihracatın yüzde 97,1'ini oluşturmaktadır. Toplam ithalatın yüzde 64,4'ü mineral ürünler, makine, ekipman, elektrikli ev aletleri, nakliye aracı ve yedek parçaları ile gıda ürünleridir.

Kaynak: Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi, http://www.nso.mn/ - http://www.1212.mn/

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği