Moldova: 2019-2021 Döneminde Merkez, Doğu Ve Güney-Doğu Avrupa’da Yer Alan 23 Ülke Arasında En Hızlı Büyüyen Ekonomilerden Biri Moldova Ekonomisi Olacaktır

03 Nisan 2019

Viyana Uluslarararası Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü’nün (WIIW) yayınladığı analiz çalışmasında, 2019-2021 döneminde Merkez, Doğu ve Güney-Doğu Avrupa’da yer alan 23 ülke arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden birinin Moldova ekonomisi olacağı ifade edilmektedir.

Anılan çalışmada, bölge ülkelerinin 2017-2018 yıllarında yaşadığı ekonomik büyüme döneminin sona erdiği ve sonraki 2-3 yılda bu ülkelerdeki ekonomik büyümenin yavaşlamaya başlayacağı belirtilmekte olup, 2019-2021 döneminde en büyük ekonomik büyümenin Kosova, Arnavutluk ve Moldova’da kaydedileceği, en yavaş büyüyen ülkelerin ise Rusya, Beyaz Rusya ve Türkiye’nin olacağı öngörülmektedir.

WIIW’nin tahminlerine göre, Moldova’nın GSYİH’sı 2019 yılında % 3,8 oranında, 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla % 3,6 ve 3,5 oranlarında büyüyecektir. Bununla birlikte, Arnavutluk’un ekonomik büyümesinin 2019 yılında % 3,8 oranında, 2020 yılında % 3,8 oranında ve 2021 yılında % 3,4 oranında olması öngörülmektedir. En büyük ekonomik büyümenin, 2019 yılında % 4,1, 2020 yılında % 4,0 ve 2021 yılında % 3,9 olmak üzere, Kosova’da olması beklenmektedir.

Diğer taraftan, WIIW’nin çalışmasında, 2019-2021 döneminde en yavaş ekonomik büyümenin Rusya’da (% 1,8, % 1,7 ve dolaysıyla % 1,9), Beyaz Rusya’da (% 2,4, % 2,2 ve % 2,0) ve Türkiye’de ( 2019 yılında % 0,7 oranında küçülme, 2020 yılında % 3,2 oranında büyüme ve 2021 yılında % 3,7 oranında büyüme)  olacağı tahmin edilmektedir.

Uzmanlar zayıf küresel büyüme, Amerikan korumacılık politikası, Brexit ve Avro bölgesinin halen karşılaştığı sorunların ihracata bağlı Merkez, Doğu ve Güney-Doğu Avrupa ülkeleri için ciddi bir tehdit olduğunun altını çizmektedir. Söz konusu ülkeler, barış döneminde daha önce görülmeyen nüfus azalması, kurumların kalitesi ve bağımsızlığına saldırılar, yeni dijital ekonomi için yetersiz hazırlık ve Asya, Kuzey Amerika ile Batı Avrupa’daki en önemli ülkelere kıyasla düşük otomasyon seviyesi de dahil olmak üzere, uzun vadede bir dizi ciddi sorunlarla karşılaşacaktır.

Geçici verilere göre, 2018 yılında 190 milyar MDL seviyesine yükselen Moldova’nın GSYİH’sı 2017 yılına göre % 4,0 oranında büyümüştür. Moldova hükümetinin tahminlerine göre, ülkenin ekonomisinin 2019 yılında % 4,0 oranında, sonraki iki yılda ise % 3,8’er oranında büyümesi beklenmektedir. Bu bağlamda, Moldova’nın ekonomisinin 2019 yılında 209,3 milyar MDL, 2020 yılında 228,1 milyar MDL, 2021 yılında ise 248,8 milyar MDL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Kaynak: www.infomarket.md

Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği