Moldova’nın Ekonomisi 2018 Yılında % 4,0 Oranında Büyümüştür

19 Mart 2019

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu, Moldova’nın ekonomisinin 2018 yılında % 4,0 oranında büyüğünü, anılan dönemde ülkenin GSYİH’sının 190,0 milyar MDL (11,31 milyar ABD Doları) olarak gerçekleştiğini açıklamıştır.

Ekonominin büyümesine neredeyse tüm sektörler katkı sağlamış olup, pozitif etki yaratan en önemli sektörler aşağıdakiler olmuştur;

  • GSYİH’nın % 21’ini oluşturan toptan ve perakende ticaret, motorlu araçların tamiri; ulaştırma ve depolama ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri % 5,7 oranında büyüyerek milli ekonomiye % 1,2 oranında bir büyüme etkisi yaratmıştır.
  • GSYİH’da % 7,9’luk payı olan inşaat % 16,0 oranında büyümesiyle GSYİH’nın % 2,2 büyümesini sağlamıştır.
  • Madencilik ve taşocakçılığı; imalat sanayi; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme; su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi GSYİH’nın % 0,7 oranında büyümesini sağlayarak GSYİH’nin % 15,1’ini oluşturmuştur.
  • GSYİH’nın % 10,2’sini oluşturan tarım, ormancılık ve balıkçılık % 1,9 oranında büyümeyle GSYİH’nın % 0,2 büyümesini sağlamıştır.
  • GSYİH içindeki payı % 4,8 olan bilgi ve iletişim % 4,3 büyüyerek milli ekonomiye % 0,9 oranında bir büyüme etkisi yaratmıştır.

Aynı dönemde, % 1,4 oranında artarak GSYİH’na % 0,2 oranında büyüme etkisi yaratan ürün üzerindeki vergiler GSYİH’nın % 13,7’sine tekabül etmiştir.

Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik; eğitim; insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri toplam % 0,6 oranlarında küçülerek GSYİH’nın % 0,1 oranında daralmasına neden olmuştur.

Kaynak: Moldova Ulusal İstatistik Bürosu

Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği