Moldova’nın Enerji Kaynakları İthalatı Neredeyse 1 Milyon ABD Dolarına Artmıştır

22 Şubat 2019

Moldova İstatistik Kurumu, 2018 yılında ülkenin enerji kaynakları ithalatının % 30,2 oranında artarak 990 milyon ABD Doları olarak gerçekleştiğini açıklamıştır.

Kurumun verilerine göre, petrol ve petrol ürünleri ithalatı % 32,8 oranında artışla 632,62 milyon ABD Doları, doğalgaz ithalatı ise % 40,41 oranında artışla 284,03 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

Diğer taraftan, aynı dönemde elektrik enerjisi ithalatı % 3,3 oranında düşüşle 55,09 milyon ABD Doları ve kömür, kok ve briket ithalatı % 26,4 oranında düşüşle 18,3 milyon ABD Dolarına azalmıştır.

Bir önceki yılda % 15,74 olarak gerçekleşen maden enerji kaynaklarının toplam ithalatındaki payı 2018 yılında % 17,17 olarak gerçekleşmiştir.

Petrol ürünleri, doğalgaz, elektrik enerjisi ve kömür ithalatı genel ithalatındaki payı % 10,97, % 4,93, % 0,96 ve 0,32’sini olmak üzere, enerji kaynaklarının ithalatı Moldova’nın genel ithalatında 3’üncü sırada yer almaktadır.

Kaynak: www.infomarket.md

Yayımlayan: Kişinev Ticaret Müşavirliği