Nijerya’nın Bilgi Teknolojisi sektöründe yaşanan yavaş büyüme, Batı Afrika’nın Büyümesini de etkiliyor.

25 Ekim 2018

Petrol fiyatlarındaki belirsizlik ve siyasi istikrardaki gerilimler sebebi ile sektöre yatırım yapılmasının yatırımcıları etkilediği belirtilmiştir. IT sektörüne yatırım için aynı zamanda kurun da sabit bir düzene oturması gerekliliği vurgulanmıştır. Son 2 sene içinde 1 dolar 250 Naira’dan 500 Naira seviyesine çıkıp şu anda 360 Naira seviyesinde seyretmektedir.
Bütün bu değişimler ışığında IT sektörüne yatırımın zorlaştığı bahsedilmiş olup aynı zamanda soğutma maliyetleri, yetersiz altyapı sorunu da sektör için olumsuz bir durum teşkil etmektedir.
Kaynak: The Guardian
Yayımlayan: Abuja Ticaret Müşavirliği