Şili-Göç Konusunda Yaşanan Gelişmeler

26 Şubat 2019

Şili Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından yapılan, bir analizin sonuçlarına göre,  2018 yılı Aralık ayı itibarıyla, göçmen nüfus 1.251.225 kişiye yükselmiş olup, toplam nüfusun %6,6’sını teşkil eder hale gelmiştir. INE tarafından paylaşılan son verilere göre,  2017 yılında yapılan son nufus sayımından bu yana, göçmen sayısında  746.000 kişi artış olmuştur.
INE tarafından yapılan analiz, aynı zamanda ilk kez  Venezuelalı göçmenlerin sayıca en kalabalık hale geldiğini ortaya koyarken,  Peru ve Haiti  vatandaşları  ülkedeki en kalabalık diğer göçmen grupları teşkil etmektedir. 2018 Aralık ayı itibarıyla, Şili’de, toplam yabancı sayısının %23’ünü Venezuelalılar, %17,9’unu, Perulular, %14.3’ünü Haitililer teşkil etmektedir.
Göçmenlerin son yıllarda  toplam nufus içindeki artışlarına rağmen, Şili bu konuda OECD ortalamasının (%12,2) henüz altındadır. Öte yandan, 2015-2017 yılları arasında, göçmenlerin toplam işgücündeki ( la fuerza de trabajo) payları iki kat artmıştır. Şili Merkez Bankası verilerine göre, 2017 yılı sonu itibarıyla, 9.082.347 olarak hesaplanan toplam işgücü içinde göçmen nufus 800.311’e yükselmiştir.

Yetkililer, özellikle, Venezuela kökenli göçmenlerin yaklaşık %70’inin yüksek ögrenim (educación terciaria) sahibi olmaları  nedeniyle, göçmenlerin toplam işgücüne katılımlarının verimlilik artırıcı etkisi üzerinde durmaktadır. Nitekim, 2018 yılında-büyük ölçüde göçmenlerin işgücüne katılımlarına bağlı olarak- verimlilik düzeyi %1.3’e yükselmiştir.

Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavirliği
Kaynak: El Mercurio