Şili"-Ley de Inclusion" Kapsamındaki Gelişmeler

26 Şubat 2019

Özürlülerin İş yaşamına kazandırılmasını teşvik etmeye yönelik yasal alt yapıyı teşkil eden “Ley de Inclusion—21.015”un yürürlüğe girdiği 2018 yılı Nisan ayından bu yana,  tarihten bu yana, istihdam edilen özürlü çalışan sayısının 34.000 kişi arttığı açıklandı.

Fundacion  Descubreme adlı STK tarafından yapılan bir araştırmada ise, görüşlerine başvurulan şirketlerin %61,4’ünün , Knun tarafından tanınan özürlü kotasına yönelik mükellefiyetlere uyum konusunu istihdam polıtikalarına yansıttığı belirtildi. Kanun, 200’den fazla çalışanı olan şirketlerin, istihdam ettikleri personelin %1’inin üzürlü kotası olarak ayrılmasını öngörüyor.

Öte yandan,  yürürlüge girdiği geçtiğimiz yıl Nisan ayından bu yana, 200’den fazla  çalışana sahip firmaların %83’ünün (2996 firma) Kanunun gereklerini yerine getirdiği, bu kapsamda istihdam edilenlerin %73,1 ‘inin ise süresiz iş kontratı sahibi oldukları , %33,4’ünün kadın çalışan olduğu, istihdam alanları itibarıyla ise, genel hizmetler (%29), inşaat (%26) ve ticaret (%14) sektörlerinin öne çıktığı kaydedildi.

Hükümetin Kanunu iyileştirmeye yönelik bazı tedbirler üzerinde durduğu biliniyor. Nitekim,  Mart ayının ortasında Kongre gündemine gelecek   İş Gücü Kanunun Modenizasyonuna yönelik devam eden  yasal süreç kapsamında, “Ley de Inclusion” için önerilecek iyileştirmeler arasında, bu alanda özel eğitim veren okullardan mezun özürlülerin kamu sektöründe istihdama yönelik sınavlara (“Chile Valora” ) girmelerinin sağlanarak  kamu sektöründe özürlü istihdamının mümkün kılınması da bulunuyor.  Kanun, 1 Nisan 2019 tarihind itibaren, 100 ve daha üstü çalışana sahip firmalar için de zaruri hale gelecek.   

Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavirliği
Kaynak: El Mercurio