Şili-Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı Artıyor

27 Ağustos 2018

Fedetur  (La Federacion de Empresas de Turismo ) Başkanı Ricardo Margulis, Şili Turizm Sektöünün son 10 yılda büyük aşama kaydederek,  GSYİH’ya en büyük katkı sağlayan dördüncü ekonomik faaliyet alanı haline geldiğini belirtti. İlk defa turizm sektörün ülke ekonomisine katkısının,  somon endüstrisinin ülke ekonomisine katkısının önüne geçtiğini kaydeden Margulis, böylelikle, sektörün,  hizmet ihracatından %42  pay alır duruma geldiğini belirterek son 6 yılda en çok gelişme kaydeden ekonomik faaliyet alanının da turizm sektörü olduğunu belirtti.

Turizm sektörünün  2017 yılında kazancı  4.2 Milyar Dólar olmuştu

 

Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Diario Financiero