Şili-Türkiye:Ticaret Hacmi %45.3 Arttı

26 Şubat 2019

Şili Merkez Bankası verilerine göre, 2018 yılı itibarıyla, Türkiye’ye yapılan ihracat 2017 yılına göre %3 daralarak 291 Milyon Dolar,  Türkiye kaynaklı ithalat ise 425 Milyon Dolar olup Türkiye’den yapılan ithalatta bir önceki yıla göre artış %31 düzeyindedir. DIRECON verilerine göre, iki ülke arasında 2017 yılında 615 Milyon ABD Doları düzeyinde  gerçekleşmiş bulunan dış ticaret hacmi 2018 yılında 717 Milyon Dolara yükelmiş, 2018 yılında Türkiye, Şili’nin en büyük 18. ticaret partneri olmuştur. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, Şili’nin Panama, Malezya, Avustralya ve P4 ülkeleri ile olan ticaret hacminin önünde yer almaktadır.
 
2018 yılı Aralık ayı geçici istatistiklerine göre ise, 2018 yılı sonu itibarıyla Şili’ye ihracatımız 386,346 Milyon ABD Doları, Şili’den ithalatımız ise 370,583 Milyon ABD Doları düzeyine erişmiş olup iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre, %45.3 artarak 757 Milyon Dolara yükselmiştir. İhracatta, bir önceki yıla göre artış %51.7 olup ülkemiz, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüge girdiği tarihten bu yana, ilk defa Şili ile ikili ticarette dış ticaret fazlası verir hale gelmiştir.

Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavirliği
Kaynak: DIRECON/TUIK