Şili-Yenilenebilir Enerji Sektörüne İlişkin Gelişmeler

26 Şubat 2019

Şili Yenilenebilir Enerji Birliği (Asociacion Chilena de Energias Renovables-ACERA), 2019 yılı Ocak ayında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji  üretiminin toplam enerji matrisinin %18,7’sini teşkil ettiğini açıklamıştır.

Ocak ayı itibarıyla, geleneksel olmayan-yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi (generacion de energia por las centrales de energias renovables no convencionales) 1.222 GWh olarak hesaplanmış, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim tüm enerji üretim matrisinin %40.9’unu teşkil eder hale gelmiştir.

ACERA, mevcut verilerin, Şili Enerji Bakanlığının hedefleri ötesine geçerek, 2050 yılı itibarıyla, ülkenin tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılama kapasitesine erişebileceğini tahmin etmektedir. Şili Enerji Bakanlığının, 2015 yılında kabul edilen Enerji Gündemi 2050 (Politica Energetica 2050),  kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının payını  2035 yılı itibarıyla  %60, 2050 yılı itibarıyla, %70’e çıkarma hedefi bulunmaktadır.

Analistler, 2013 yılı Aralık ayı itibarıyla, elektrik enerjisi üretiminin sadece %6.3’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olduğu Şili, son yıllarda enerji sektörünün içinde bulunduğu köklü değişiklikler ile bu hedefi başarma yolunda hızla ilerlediği konusunda hemfikir durumdadır. Nitekim,  2016 yılı Haziran ayı itibarıyla, yatırım bedeli yaklaşık 26 Milyar Dolar olan 91 Yenilenebilir Enerji Projesinin Çevresel Etki Değerlendirme aşamasında olduğu ülkede, bu projelerin hayata geçmesi ile birlikte, yenilenebilir enerji matrisine ilave katkı 8,815 MW olarak hesaplanmaktadır.

Şili, bu hedefi de destekler şekilde, aynı zamanda  küresel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele çabalarının bir parçası da olarak geçtiğimiz yıl ülke genelindeki  tüm termo elektrik enerji istasyonlarını kapatma kararı almış bulunmakta idi.

Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavirliği
Kaynak: El Mercurio