Gıda Ürünlerinin Son Tüketim Tarihine Yönelik Yeni Düzenleme

04 Mart 2019

Gıda ambalajlarındaki etiketlerde tüketim tarihiyle ilgili olarak "best before" ifadesi yerine "use by" ifadesinin kullanılması Çevre Bakanlığı tarafından önerilmiştir. Sözkonusu önerinin amacı, ürünlerin "best before" tarihinden sonra da tüketilebileceği mümkün olduğundan, ürünlerde mümkün olduğu kadar israfının önlenmesl amaçlanmaktadır.

Kaynak: The Slovak Spectator
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği