Slovakya Yeni Bütçe Tasarısını Onayladı

11 Ekim 2018

2019 yılında kamu borçlarının azalacağı ve GSMH'nın %47,3'ü oranında olacağı, 2019-2021 döneminde ise kamu borçlarının GSMH'nın %44,8'i oranında olacağı beklenmektedir.Gelecek yıl bütçe açığının 2.138 milyar € (GSMH'nın % 0,23'ü), toplam bütçe gelirinin 15.497 milyar € ve bütçe harcamalarının 17.635 milyar €  olacağı tahmin edilmektedir. Diğer yandan, aylık brüt asgari ücretin de 480 €'dan 520€'ya çıkarılması amaçlanmaktadır.