Altyapı Bakanlığının Önceliği Koper-Divača Demiryolunun Genişletilmesi Projesi

22 Ekim 2018

Altyapı Bakanı Alenka Bratušek  verdiği bir  Röportajda; görev süresi boyunca zamanının çoğunluğunu alacak  en önemli projenin Koper-Divača demiryolu genişletilmesi (Divača-Koper 2. Demiryolu Hattı Projesi-yaklaşık 30 km.) projesi olduğunu, projenin ölçeği göz önüne alındığında bir Sloven firmasının ihaleyi kazanmasının zor olacağını fark etse bile  Sloven şirketlerin alt yüklenici olarak yer almasını istediğini, Koper limanına giden yolu inşa etmek için seçilen kişinin  işçi haklarına saygı göstermek zorunda kalacağını zira bu hususun sözleşmede belirtilen şartlardan biri olacağını söylemiştir.

Altyapı Bakanlığı’nın  şu anda  anılan demiryolu genişletme yatırım planı üzerinde çalıştığını ve finansmanla ilgili bazı konuları sonlandırdıklarını, daha önce bir kaç kez Slovenya'nın demiryolunu kendi başına inşa edebileceğini söylediğini ancak bunun katma değer yaratacak başka  bir ülkeye de karşı çıkacağı anlamına gelmeyeceğini, henüz Macaristan ile bu konuda anlaşmaya varmadıklarını, başka bir ülkenin de katılıma istekli olup olmadıklarını öğrenmek istediklerini belirtmiştir. Bratušek'i meşgul edecek diğer altyapı projeleri ise;  Avusturya sınırındaki Karavanke tüneli projesi ile  uzun zamandır beklenen ve Üçüncü Kalkınma Ekseni olarak bilinen otoban projesidir.

Enerji açısından ise  Bratušek "hedeflerinin  daha temiz bir enerji ve daha yüksek bir yeterliklik seviyesine ulaşmak olduğunu ve Slovenya'nın rekabet avantajının sularda olduğunu bu nedenle Sava nehri üzerinde üç elektrik santrali kurarak yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmak istediğini, bu nedenle  yıl sonuna kadar  ulusal enerji kuruluşu HSE ile bir imtiyaz sözleşmesi imzalamak istediğini  açıklamıştır. Bratušek, Slovenya'nın enerji ihtiyacının üçte ikisinin şu anda TEŠ kömür yakıtlı elektrik santrali ve Krško'daki nükleer enerji santralin'den elde edilmesi nedeniyle bir gecede yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşamayacağına inandığını ve nükleer enerjiden vazgeçerlerse, elektrik için daha fazla ödemeye hazır olmalarını ve ayrıca ithalata daha fazla bağımlı olacaklarını söylemiştir.

Kaynak: STA Online
Yayımlayan: Ljubljana Ticaret Müşavirliği