Uluslararası Gençlik Günü

08 Ağustos 2018

Uluslararası Gençlik Günü öncesinde Slovenya İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre;

2017 yılında, gençlerin istihdam oranı % 51,1 oldu.

2017 yılı sonu itibariyle 15-29 yaş grubundaki genç nufüs 312.000'den fazla oldu.  Genç nüfusun toplam  nüfusun %15,1'ni  oluşturduğu  ve çoğunluğunun  hayatlarından memnun oldukları açıklandı. Genç nüfus içinde erkeklerin sayısı kadınlardan biraz fazla oldu.

Slovenya'da gençlerin evlerinden  ayrılma yaş ortalaması 28,2 oldu. Slovenya'da 2016 yılında ailelerinin yanında  yaşayan gençlerin oranı % 79,3 olmuştur. Bu oran AB ortalamasından (% 65,7) fazladır.

2017 yılında genç nüfusun % 7'si evliydi. En son verilere göre (2015 yılı) birlikte yaşayanların oranı % 4,9 olup bunların dörtte üçü çocuk sahibidir.

2016 yılında ölenlerin 145'i (111 erkek ve 34 kadın) 15–29 yaşlarındaydı. Gençler arasında en yaygın ölüm nedenleri kazalar ve intihar oldu.

2017 yılında, 162.000 genç (ya da istihdam edilenlerin % 16,9'u) istihdam edildi ve istihdam oranı % 51.1 oldu. İstihdam oranı erkeklerde (% 55,1) kadınlardan (% 46,8) daha yüksek oldu. Genç nüfusun % 48,6'sı daimi ve % 27,1'i geçici  istihdam edildi.

2016 yılında, gençlerin aylık ortalama brüt geliri (15-24 yaş)  1.100 Avro'dan fazla ve  Slovenya'da istihdam edilen tüm kişilerin ortalama aylık brüt kazançlarının % 34.1'inden daha az (yaklaşık 1.700 Avro) oldu. Aylık seviyede genç erkekler, genç kadınlardan ortalama olarak daha fazla kazanmıştır.

2017'de gençlerin (16–29 yaş) genel yaşam memnuniyeti ortalama değerlendirmesi 7.9 (0'dan 10'a kadar) olmuştur. Genel yaşam memnuniyeti değer ortalaması genç kadınlarda (8.0) genç erkeklere göre daha yüksek (7.8) olmuştur. Son beş yılda gençlerin yaşamları ile ilgili memnuniyet değerlendirmesi genel olarak 0,3 oranında artmıştır.

 

Kaynak: İstatistik Ofisi

Yayımlayan: Ljubljana Ticaret Müşavirliği