İMF: Türkmenistan'ın GSYİH büyümesi 2019'da yüzde 6,3 bekleniyor

20 Kasım 2019

Uluslararası Para Fonu (İMF) Türkmenistan’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) 2019 yılında yüzde 6,3 oranında olacağını tahmin etti. Sözkonusu açıklama, 5-12 Kasım tarihleri arasında Natalia Tamiris önderliğinde Uluslararası Para Fonu heyetinin, Aşkabat’ta çalışma ziyaretinde bulunmaıs sonrasında açıklandı.
İMF heyeti, devlet kurumlarında, diplomatic çevreler, iş dünyası temsilcileri ile bir dizi görüşmelerde bulunarak, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın başkanlığında uygulanan sosyo-ekonomik reformların ana sonuçları hakkında bilgi aldılar.
Müzakereler sırasında, Türkmenistan'ın finansal ve ekonomik durumu ile para politikasının kilit alanları incelenmiş ve raporlar gözden geçirilmiştir. Onlara dayanarak, makroekonomik tahminler yapılmaktadır.
İMF heyetinin Türkmenistan’ın ziyaretinin sona ermesiyle birlikte örgütün internet sitesinde basın açıklaması yayınlandı. Basın açıklamasında, Türkmenistan’ın ithal ikame ve ihracat teşviki politikasına dayalı yatırımlarla ekonomik büyüme stratejisini izlemeye devam ettiği ifade edilmektedir.
Uzmanların tahminlerine göre, ülkenin 2019’daki reel GSYİH’nın yüzde 6,3 oranında artması beklenmektedir. İhracatta da bir artış öngörülmektedir.
Aynı zamanda, özel sektörün aktif kalkınması ve ekonominin çeşitlenmesi ve rekabet için koşulların yaratılması için daha fazla reform yapılması için destek sağlandı.
Basın açıklamasında İMF heyetinin, istatistiksel raporlamanın iyileştirilmesi ve fiyat politikasının geliştirilmesinde Türkmenistan'ın ilgili makamlarına danışmanlık desteği vermeye hazır olduğu ifade edilmektedir.
Düzenli İMF değerlendirmeleri ve tahminleri, Türkmenistan'ın sosyo-ekonomik gelişimini güvenle sürdürdüğünü ve tutarlı olarak büyük ölçekli planlar uyguladığını sürekli olarak doğruladığını belirtilmektedir.
Uluslararası Para Fonu, Türkmenistan’ın ekonomik reformlar gerçekleştirme ortağıdır ve devam eden makroekonomik öneme sahip reformları desteklemek için teknik yardım sağlamaktadır.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan