TÜRKMENBAŞI PETROL RAFİNERİSİ

04 Eylül 2019

Yurtiçi petrol ürünlerinin% 90'ından fazlası Türkmenbaşı Petrol Rafinerisi'nde Türkmenbaşı şehrinde
üretilmektedir. Ürün grubu yirmiden fazla tipte yüksek kaliteli ürün içermektedir. Türkmenbaşı petrol
rafinerileri kompleksi, Türkmenistan petrol rafinerisi endüstrisinin amiral gemisidir. Bugün, ülkede
üretilen endüstriyel üretim hacminin dörtte biri bu rafineride üretilmektedir.
Bu rafineride, kurşunsuz benzin, havacılık ve teknik gazyağı, jet ve dizel yakıt, akaryakıt, yağlama yağları,
polipropilen, ısıtma yağı, hafif gaz yağı, petrol elektrot kok, sıvılaştırılmış gaz, inşaat ve yol bitümü ve
ülkenin ihracat potansiyelinin temelini oluşturan diğer petrokimya ürünleri üretmektedir ve bu ürünler
dünyanın pekçok ülkesine ihraç edilmektedir.
Türkmenbaşı Petrol Rafinerisi bünyesinde aynı zamanda ülkenin diğer bir petrol rafinerisi olan Seydi
Petrol Rafinerisi de faaliyet göstermektedir.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan