Türkmenistan devlet hammadde Borsasında geçen hafta 26 anlaşma kaydedildi..

22 Ekim 2019

Afganistanlı işadamları, Türkmenbaşı petrol rafinerisi kompleksinde üretilen sıvılaştırılmış gaz satın aldı. Türkiye'den işadamları Seydi petrol rafinerisinde üretilen benzin satın aldı.

Rusya, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Türkiye, Ermenistan, Özbekistan, Özbekistan'dan işadamları toplam 3,596 milyon ABD dolarından fazla renksiz ağır cam, pamuk ipliği ve meyan kökü ekstresi satın aldı.

BAE ve Çin'den gelen işadamları, pamuk ipliğine yönelik mevduat manatlarında toplam 2.056 milyon manattan fazla işlem gerçekleştirmiştir.

Türkmen işadamları, 1.130 milyon manattan fazla miktarda yüksek yoğunluklu polietilen ve polipropilen film satın aldı.

Kaynak: nCa news bulletin