Türkmenistan Elektrik İhracatını Arttırmayı Planlıyor

08 Eylül 2020

Türkmen "Gündogary" gazetesinin cumartesi günkü haberine göre, Türkmenistan elektrik ihracatını 2025 yılına kadar % 8,7 oranında artırmayı hedefliyor. Gazeteye göre, yeni enerji santralleri, iletim hatları, modern trafo merkezleri ve şalt tesislerinin yapımı ihracatta planlanan bu artışı kolaylaştıracak.

Türkmenistan'ın 2019-2025 Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı'na uygun olarak, ülkede elektrik ihracatını artırmak için yeni kapasiteler yaratılıyor. 400 MW'lık bir Zerger gaz türbini santralinin inşaatı şu anda Lebap vilayetinin Charjev ilçesinde devam etmektedir. Bu istasyon, Afganistan'a elektrik arzının ana kaynağı olacak.

Bu yılın Ocak-Ağustos aylarında Türkmenistan'daki elektrik üretimi % 114,5 oranında büyüme kaydetmiş ve üretim hedefleri % 106 oranında gerçekleştirilmiştir.

Kaynak:NCA Bulletin