Türkmenistan ile Rusya arasında bilgi güvenliği işbirliği

14 Ekim 2019

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aşkabat'taki görüşmenin ardından uluslararası bilgi güvenliğini sağlama alanında işbirliğine ilişkin Ortak bir Beyanname kabul etti.
Belgede, iki devletin Liderlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde ve kullanımında benzeri görülmemiş bir ilerleme olduğunu kabul ederek, “uluslararası barışı koruma görevleriyle uyuşmayan amaçlar dahil olmak üzere modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kötüye kullanılmasının güvenlik ve istikrar, devlete, vatandaşlarına ve bir bütün olarak topluma tehdit oluşturabileceği ifade edildi.
Devlet Başkanları, dünya topluluğunu, egemen devletlerin iç işlerine müdahale etmeleri için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasının önlenmesi ve ayrıca terörist amaçlar için kullanılması ve bilgisayar
bilgisine hukuka aykırı olarak erişilmesi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, suç kullanımı için gerekli önlemleri almaya çağırdı.
İki ülkenin Liderleri ayrıca, bilgi çerçevesi içinde devletlerin sorumlu davranış kurallarını, normlarını ve ilkelerini geliştirmek için BM çerçevesi içinde yürütülen faaliyetlere destek verdiklerini belirtti.
Türkmen Lider ve Putin, iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ndeki mevcut İnternet yönetim modelini iyileştirme konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, bunun da devletlerin İnternet yönetim sürecine katılma haklarının eşit olmasını sağlamak ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin bu bağlamdaki rolünü arttırmak gerektiğini kabul ediyor.
Devlet Başkanları, Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasındaki 5 Nisan 2019 tarihli uluslararası bilgi güvenliğini sağlama alanındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde iki devlet arasındaki etkileşimin daha da gelişmesine olan güvenlerini dile getirdiler.