Türkmenistan SPECA ekonomik forum 'AŞKABAT girişimi’ sonuçlandı.

22 Kasım 2019

20-21 Kasım 2019 tarihinde, Aşkabat'ta 2019 SPECA Ekonomik Forumu “SPECA alt bölgesinde sürdürülebilir ulaşım ve ticaretin kolaylaştırılması " alt başlığı altında gerçekleşti.   

(ESCAP) Pasifik için ortaklaşa Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Avrupa Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından düzenlenen Foruma önde gelen uluslararası kuruluşlar, Türkmenistan, SPECA devletlerin heyet-katılımcılar, finans kurumlarından temsilcilerin yanı sıra, sektörü bakanlıklar ve daire başkanları ve uzmanlar katıldı.  

Konuşmalarında UNECE İcra Sekreteri, ESCAP İcra Sekreteri ve Türkmenistan'daki UNDP temsilcileri, Türkmenistan'ın yapıcı bölgesel ve uluslararası diyaloğu destekleme sürecinde hayati rolünü belirttiler. Ticaret ve taşımacılığın işbirliğinin ana vektörleri olarak durduğu kaydedildi.   

Katılımcılar, ticari ilişkileri yürütmenin normatif prosedürlerini kolaylaştırmanın yanı sıra ulaşım bağlantı sistemlerinin geliştirilmesini kolaylaştırma fırsatlarını tartıştılar. Taraflar, sınır ötesi tedarik zincirlerinin koordineli işleyişi de dahil olmak üzere bölgesel pazarlara erişimin kolaylaştırılması amacıyla teklif ve tavsiyelerde bulundular. Bu çabaların, spesifik devletlerin ekonomileri ile Avrupa ve Asya ülkeleri arasındaki bağlantının güçlendirilmesini teşvik ettiği ve bu da verilen bölgede yeni yatırımlar, teknolojiler ve yenilikler getirmesi gerektiği kaydedildi.       

Forumun sonuçları üzerine katılımcılar, “Speca bölgesinde bağlantıyı güçlendirirken, Birleşmiş Milletler yasal araçları, normları, standartları ve önerileri kullanarak Ticaret ve nakliye önündeki engelleri azaltma konusunda Aşkabat girişimini kabul ettiler.”

Kaynak: nCa news bulletin