Ürün ve Hizmetlerin Belgelendirilmesine İlişkin Mevzuat

07 Ağustos 2019

Ulusal ve uluslararası standartların gereklerini yerine getirebilmeleri için, Türkmenistan'da yerli olarak üretilen ve ithal edilen malların ve ayrıca hizmetlerin sertifikasyon sürecini düzenleyen birkaç kanun vardır.

Türkmenistan Sertifikasyonu Kanununa göre, yurt içinde üretilen veya ithal edilen malların (ayrıca Türkmenistan'a ithal edilen kullanılmış malların) belgelendirilmesi gerekir. Ayrıca, Türkmenistan Sertifikasyonu bölüm 12 (3) 'de yasada belirtildiği gibi, üreticilerin ve servis sağlayıcıların, üretilen malların düzenleyici gereklilikleri ve sağlanan hizmetler ile ilgili belgelerle tam olarak donatılmaları gerektiği belirtilmiştir. Özel olarak belirlenmiş devlet kuruluşları, tarafların talebi üzerine, ürün ve hizmetlerinin belgelendirilmesi üzerinde çalışmakta, dolayısıyla onlara uygunluk sertifikası vermektedir.

Uygunluk Belgesi (CoC), ihracatçılara veya ithalatçılara, satın alınan veya tedarik edilen mal veya hizmetlerin gerekli standartları karşıladığını göstermek için verilen bir belgedir. Türkmenistan'ın 16. Bölümünün Belgelendirilmesine İlişkin Kanun uyarınca, Uygunluk Belgesi olmayan malların dağıtımı ve ilan edilmesi yasaktır. Ayrıca, bölüm 22'de, ürünün ancak sertifikalandırma işleminden geçtikten sonra dağıtılabileceği belirtilmektedir.

Türkmenistan'da üretilen belirli talepleri karşılayan mallar sertifika gerektirmez. Türkmenistan Bölüm 14 (5) Sertifikasyonu Kanununa göre, el yapımı halk ürünleri (değerli metaller veya taşlarla yapılmış halılar ve mücevherler hariç), tablo ve hediyelik eşyaların sertifikalandırılması gerekmez.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın “Belgelendirilecek İhracat Ürünü Grubu” ile ilgili kararı 15 Şubat 2016 tarihinde yapılmıştır. Kararnameye göre, partide belirtilen karbonlu mamuller ham petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz, sıvılaştırılmış gaz, gaz kondensatı, polietilen, polipropilen; pamuk ve pamuk lifi, buğday ve buğday unu, ipek gibi tarımsal ürünler; iyot, brom, karbamid ve yanan kibritlerden oluşan kimya sanayi ürünleri; çimento, metal ve metal ürünleri, polietilen ve polipropilen borulardan oluşan inşaat endüstrisi ürünleri, doğal minerallerden çıkarılan ürünler sertifikalandırma süreci için seçilmiştir.

Mülkiyet türünden bağımsız olarak, mal ve hizmetlerin zamanında belgelendirilmesi büyük öneme sahiptir. Buna göre, bu “Devlet Standartları” Ana Devlet Servisi’nin yerel ofislerinde yapılabilir.

Kaynak: Business Turkmenistan