Venezuela Hükümeti Petrol Sektöründe Özel Şirketlerin Önünü Açmayı Planlıyor

13 Eylül 2018

Venezuela Kurucu Meclisi, ülkede hızla düşen petrol üretimine çare olacağı düşüncesiyle özel sektörün daha fazla yatırım yapmasını kolaylaştıracak önlemler üzerinde çalışıyor. Venezuela'da halihazırda petrol işletme hakkı, yarısından fazla hissesi devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait olmak üzere yerli ve yabancı ortaklıklara açık durumdadır. Bununla birlikte mevcut uygulamalar nedeniyle geçtiğimiz yıllarda çok sayıda yabancı şirket ülkeden çıkmıştır. Devletin çoğunluk hakkından vazgeçilmeden bazı esneklikler tanınarak yabancı şirketlerin tekrar ülkede yatırım yapması için çareler aranmaktadır. Bu kapsamda, Anayasa ve ilgili yasaların yazım dilinde bazı değişikliler yapılması planlanmaktadır. Söz konusu değişikliklerin bir ay içinde tamamlanarak Devlet Başkanının onayına sunulacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: Karakas Ticaret Müşavirliği