Kömür Kıtlığı Vietnam’ın Enerji Üretimini Sekteye Uğratabilir

29 Kasım 2018

Vinacomin firması Başkanı Le Minh Chuan yaptığı bir açıklamada, 2017-2020 döneminde Vietnam'ın termik santralleri için tahmini 40 milyon ton kömür ihtiyacı olduğunu ve bu rakamın 2021-2030 döneminde 50-55 milyon tona çıkacağını ifade etmiştir. Chuan devamla, Vinacomin ve North-Eastern Company (NECO) firmalarının yılda yalnızca 40-41 milyon ton kömür üretebildiğini, bu iki üreticinin ülkeye ekstra 10-15 milyon ton kömür sağlayamayacağını ve mevcut santrallerin kömürden yoksun kalması durumunda ulusal şebekenin ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtmiştir. 

Kömür bazlı termik santraller, olumsuz çevresel etkilerine rağmen, hala Vietnam için hâkim üretim kaynağıdır. 7. Enerji Kalkınma Planı kapsamında 2030 yılı itibariyle ülkenin elektrik enerjisinin %53'ü kömürden üretilecektir. Ülkenin hidroelektrik potansiyelinin neredeyse tamamı kulanılmakta ve petrol-gaz rezervleri azalmaktadır. Ayrıca uzun yıllardır net bir kömür ihracatçısı olan Vietnam yakın zamanda net bir ithalatçı haline gelmiştir.


Kaynak: Vietnam Express
https://e.vnexpress.net/news/business/industries/coal-shortage-could-sap-vietnam-s-energy-3846007.html

Yayımlayan: Hanoi Ticaret Müşavirliği