Vietnam'da Zaman ve Maliyet Tasarrufu İçin Menşe Şahadetnameleri Dijitalleşiyor

16 Ağustos 2018

Vietnam, bu yılın Ocak ayından itibaren ASEAN Tek Pencere (ASW) sistemine dahil olmuş ve  ticaret faaliyetleri kolaylıaştırmak amacıyla elektronik menşe şahadetnamesi kullanımını başlatmıştır. Elektronik belge sistemine geçilmesi, ticari faaliyetler için elverişli koşulların artmasını ve ithalat-ihracat işlemleri ile tercihli vergi prosedürlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlamıştır.

Ancak, Gümrükler Genel Müdürlüğü Yönetim ve Denetim Departmanı Müdür Yardımcısı Dinh Nhat Kha'nın yaptığı açıklamaya göre, yerel gümrük makamları elektronik belgelerin teftiş ve denetimi sırasında ithal ve ihraç mallarının menşelerinin farklı gösterilmesi, sahte imza ve yanlış beyanname gibi bazı sahtekarlık vakaları tespit etmiştir. Bu nedenle, Maliye Bakanlığı şirketlerin hileli faaliyetlerini durdurmak için bir genelge yayımlayarak, ihracat yapan işletmeler için e-gümrük beyannamesi üzerindeki menşe bilgisini açıkça beyan etme ve ithalatçı kuruluşlar için tercihli ticaretten faydalanbilmek üzere gümrük kurumlarınca düzenlenen formlar ile menşe belgelerini ibraz etme zorunluluğu getirmiştir.  

Kaynak: Viet Nam News https://vietnamnews.vn/economy/463903/certificates-of-origin-go-digital-saving-time-and-money.html#R0Cbdgu7a7cbL8bb.97

Yayımlayan: Hanoi Ticaret Müşavirliği