Yunan Devleti, Uygun Borçluların Borç Taksitlerinin %20-50’sini Ödemeyi Vaat Etmektedir.

09 Nisan 2019

Yunan Ekonomi ve Çalışma Bakanlıkları, borçluların ikamet ettikleri tek meskenlerini koruma altına alan yeni çerçeve düzenlemeye ilişkin ortak karara imza atmışlardır.

Buna göre; Yunan Devleti, mali zorluk içinde olan mahkeme ya da mahkeme dışı bir mekanizma ile ikamet ettikleri tek meskenlerini korumaya ilişkin borç uzlaşmasına gitmiş hane halkının, kredi borç taksitlerini vadesi geldiğinde %20 ile %50 oranları arasında ödemeyi vaat etmektedir.

Yardım oranı, hane halkının vadesi gelmiş borcuna ve gelirine bağlanırken, ticari kredilere ilişkin borçluların ikamet ettikleri tek evlerini koruyan devlet yardımında %30’luk sabit bir oran belirlenmiştir.

Devlet yardımı, borçlunun ikamet edilen tek meskeninin değeri, kredi taksidi miktarı, toplam varlıklarının değeri, gelir düzeyi gibi belli kriterleri karşılaması halinde tespit edilen oran üzerinden verilecektir. Karar, online platform üzerinden yapılan yardım müracatlarının 15 gün içerisinde sonuçlandırılmasını öngörmektedir.  


Kaynak: http://www.ekathimerini.com/239373/article/ekathimerini/business/state-to-pay-20-50-pct-of-eligible-debtors-dues

Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği