Yunanistan Turizme Aşırı Bel Bağlıyor

Yunanistan Turizm Sektörü

30 Mayıs 2019

Yunanistan Turizm Konfederasyonu Enstitüsü (INSETE) tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere göre, turizm Yunanistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birinden fazlasını üretiyor. Veriler, endüstrinin ulusal ekonomi ve istihdam açısından öneminin yanı sıra turizmin ülkenin büyümesindeki tekelci statüsünü de vurgulamaktadır.
 
Mevcut en son rakamlara göre, geçen yılki 1,9'luk ekonomik genişlemenin en az yüzde biri turizmden geldi.
 
INSETE raporunda, turizmin 2018'de ekonomiye doğrudan etkisi olduğunu ve bunun 21,6 milyar Euro'ya veya GSYİH'nın yüzde 11,7'sine ulaştığını gösterdi. Bu rakam 2017'ye göre yüzde 13,3 ya da 2,5 milyar avro artışı ifade etmekte. Doğrudan ve dolaylı olarak turizm 47,4 milyar ile 57,1 milyar avro ya da GSYİH'nın yüzde 25,7 ila 30,9'unu oluşturdu.
 
Seyahat makbuzları, Yunanistan Merkez Bankası göre 2017'ye göre yüzde 10,1 oranında artarak 16.113 milyar avroya ulaştığından, turizm doğrudan etkisi ile Yunanistan'ın GSYİH'sına 1,483 milyar avro ve dolaylı olarak çok daha fazlasını ekledi. Bu rakamlar, ekonominin toplam genişlemesinin yaklaşık yarısı kadardır.
 
Bu, Yunanistan'ın GSYİH'nın yaklaşık yüzde 7'sini oluşturan olası bir gemicilik sektörü istisnası dışında, başka önemli bir sektör geliştirmediği için ülkenin turizme olan büyük bağımlılığını göstermektedir.
 
Geçen yılın en yoğun olduğu sezonda, turizm yalnızca konaklama ve yemek hizmeti şirketlerinde 411.000 kişiyi istihdam etti ve ülke istihdamının yüzde 16,7'sine katkıda bulundu. INSETE'ye göre; ulaştırma vb. meslekler de dahil olmak üzere dolaylı etkisi hesaba katıldığında, turizmin ulusal istihdamdaki payı yüzde 36,7 ile 44,2 arasında değişmekte olup, sektör özellikle genç insanlar için işsizliğin azaltılmasında ana faktör olmuştur.
 
Turizm sektörü ayrıca, 2018'de 5 milyar Euro tutarına ulaşan büyük miktarda yatırım faaliyetine katkıda bulundu ve sektörün gelirlerinin yüzde 90'nı yurtdışından elde edilmekte.
 
Kaynak: http://www.ekathimerini.com/241056/article/ekathimerini/business/greece-is-over-reliant-on-tourism
Yayımlayan: Selanik Ticaret Ataşeliği