Yunanistan'daki Vergi Artışları OECD Listesinin Zirvesinde

Yeni OECD raporuna göre Yunanistan geçen 10 yıllık dönemde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 35 üye ülkesi arasındaki vergi zammı şampiyonu oldu.

06 Aralık 2018

Yeni OECD raporuna göre Yunanistan geçen 10 yıllık dönemde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 35 üye ülkesi arasındaki vergi zammı şampiyonu oldu.
 
Yunan vergi mükelleflerine uygulanan büyük yükü yansıtan rapor, Yunanistan'ın sadece küresel vergi içinde değil, aynı zamanda tüketim vergisi ve emlak vergisi gibi kategorilerde de küresel liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor.
 
OECD rakamları, Yunanistan'daki vergi gelirlerinin, 2007'den 2017'ye dek on yıl içinde gayri safi yurtiçi hasılanın %8,2’si kadar arttığını ve sadece 2010-17 kurtarma programı dönemine odaklanılsa bile, GSYİH’nin yüzde 32'sinden yüzde 39,4'üne yükseldiğini ortaya koymaktadır.
 
Bir başka ilginç unsur ise, dünyanın birçok ülkesinin, 2014'ten bu yana, hem doğrudan hem de dolaylı vergilendirme açısından yüksek gelirlerini koruyarak vergi oranlarını düşürmeleridir. Yunanistan istisnadır, “Gelir İstatistikleri 1965-2017” raporuna göre harcamalarını azaltarak değil vergi oranlarını yükseltmek suretiyle mali uyumunu gerçekleştirmeyi seçtiği görülmektedir.
 
Bu nedenle, Yunanistan'da, özellikle 2015'ten 2017'ye kadar - ve küresel eğilimin aksine - vergi ve sosyal güvenlik katkıları orantısız şekilde arttı, bu Yunanistan'ı o dönemde GSYİH'nın yüzde 35.7'sinden yüzde 39.4'üne karşılık gelen en yüksek vergi artışıyla karşı karşıya getirdi. Son on yılda GSYİH yüzde 25 oranında daralmış olsa da, vergi gelirleri son birkaç yılda mutlak rakamlarla artmış ve 2015 yılında 71,6 milyar dolardan 2017 yılında 78,9 milyar dolara yükselmiştir.
 
2016-2017 yıllarında Yunanistan gelir ve kurumlar vergisi tahsilatının GSYİH'nın yüzde 9'una ulaşması ve tüm devlet gelirlerinin yüzde 22,8'ini oluşturması ile vergi artışlarında yedinci olmuştu.
 
Mülk vergilerindeki artış daha da şaşırtıcı: 2010 yılındaki 600 milyon avro ya da GSYİH'nın yüzde 0.2'sinden, emlak vergilerinden elde edilen gelirler yüzde 516 oranında arttı (yani altı kattan fazla) - 2017'ye kadar 3.7 milyar avroya ya da GSYİH'nın yüzde 2,1'ine ulaştı.
 
Yunanistan dolaylı vergilendirmede de liderdir: Mal ve hizmetler üzerindeki çeşitli vergiler geçen yıl GSYİH'nın yüzde 15.4'üne ve tüm vergi gelirlerinin yüzde 39.1'ine ulaştı. Bu rakam gelirlerin, Almanya'da yüzde 26,2'si, İspanya'da yüzde 29,1'i ve Fransa'da yüzde 24.4'ü ile karşılaştırılabilir.
 
Kaynak:http://www.ekathimerini.com/235390/article/ekathimerini/business/greek-tax-increases-top-oecd-chart
Yayımlayan: Selanik Ticaret Ataşeliği