Yunanistan'ın 2020 Yılı Doğrudan Yabancı Yatırım Verileri

16 Nisan 2021

Yunan Merkez Bankası tarafından açıklanan en son veriler, 2020 yılında ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımın(DYY) toplam 3,13 milyar Euro olduğunu göstermektedir. Bu rakam, her ne kadar 2019 yılına nazaran %30 düşüş anlamına gelse de, son yirmi yılın en iyi DYY performanslarından biridir. UNCTAD’a göre; 27 Avrupa Birliği üye devletine yapılan doğrudan yabancı yatırım girişleri, geçen yıl toplamda % 71 düşmüş olup, yatırımcıların varlıklarını elden çıkardığı İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde negatif olarak gerçekleşmiştir.

Yunan ekonomisinde bazı sektörler, DYY’da büyük artış yakalamıştır. 2019 yılına oranla; ilaç üretimi ve konaklama sektörlerinde üç kat artış yaşanmıştır. Gıda üretimi %21 daha fazla doğrudan yabancı sermaye almış, bütün sektörlerdeki üretim kapasitesine yapılan toplam yabancı yatırım %66 artmıştır.

Yakın zamanda, Yunan hükümeti, temiz enerji, dijital dönüşüm, eğitim ve sosyal hizmetlere yapılan yatırımlarla Yunan ekonomisini yeniden şekillendirmeyi vaat eden 57 milyar Euro'luk kurtarma programı “Yunanistan 2.0”ı açıklamıştır. Program, rekabet gücünü artırma, ihracat ve iş ortamını iyileştirme amacıyla 118 yatırım ve 64 reform öngörmektedir.


Kaynak: https://www.ekathimerini.com/economy/1159455/greece-draws-in-fdi-prepares-economic-transformation/

Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği