5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar

Şirketlere ve İşbirliği Kuruluşlarına yönelik destek sistematiği çerçevesinde ihracat destekleri Karar'ı 18.08.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

15 Eylül 2022

Karar


Genelgeler