BREXIT

11 Kasım 2019

BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ


Birleşik Krallık-AB İlişkileri:
 

Birleşik Krallık’ta (BK) 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, İngiltere AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit süreci başlamıştır.

AB ile BK arasında ayrılma şartları Brexit sonrasında daha yumuşak bir geçiş yapılmasını garanti altına alan Geri Çekilme Anlaşmasıyla ve gelecekteki ekonomik, güvenlik ve kurumsal ilişkilerin amaç ve kapsamını düzenleyen Siyasi Beyan ile düzenlenmektedir. AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenmiş ve taraflar Geri Çekilme Anlaşması'nı imzalamıştır. Dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, bahse konu Anlaşma için aynı tarihte Kabinesinin desteğini almış, ancak bu Anlaşma BK Parlamentosu’nda bilahare yapılan oylamalarda üç kez reddedilmiştir. Gelişmelere paralel olarak, Theresa May’in istifası sonrasında 24 Temmuz 2019 tarihinde Başbakan olan Boris Johnson, mevcut haliyle AB ile mutabık kalınan Anlaşmanın kabul edilemeyeceğini ve Brexit’in her koşulda 31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşeceğini kesin bir dille ifade ederek anlaşmasız ayrılık ihtimaline yönelik hazırlıklara hız vermiştir. Bununla birlikte, BK Parlamentosu’nda Anlaşmasız Ayrılığı engelleyen bir yasa tasarısı Eylül 2019’da kabul edilerek yasalaşmıştır.

Bu süreçte, AB ile yeni bir Anlaşma metni müzakere edilmiş ve 17 Ekim 2019 tarihinde söz konusu Anlaşma üzerinde mutabakata varmıştır. Ancak, 19 Ekim’e kadar Anlaşma’nın Parlamentoda onaylanamaması üzerine Brexit tarihi 31 Ocak 2020’ye ertelenmiştir. BK Parlamento’sundan 31 Ocak 2020 tarihinden önce bir karar çıkması halinde Brexit daha erken gerçekleştirilebilecektir. Diğer taraftan, BK Parlamentosunda 29 Ekim’de yapılan oylama sonucunda 12 Aralık 2019 tarihinde Genel Seçime gidilmesine karar verilmiştir. Halihazırda, Brexit’e yönelik belirsizlik sürmektedir.

 
Birleşik Krallık-Türkiye İlişkileri:
 

2016 yılı Haziran ayında yapılan Brexit referandumu sonrasında BK ile gerçekleştirilen tüm temaslarımızda; mevcut ticaretin devamının sağlanması ve daha da geliştirilmesine yönelik ikili mutabakat en üst düzeyde teyit edilmiş ve bu amaçla çalışmak üzere ülkemizle BK arasında bir Ticaret Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Ticaret Çalışma Grubu kapsamında Mayıs 2017’den bu yana 6 toplantı yapılmış, aramızda mevcut Gümrük Birliği ve tercihli ticaret düzenlemeleri içeren taslak bir metin BK makamlarına iletilmiş, görüşmeler bu metin üzerinden yürütülmüştür. Ancak tüm ısrarlarımıza rağmen, Gümrük Birliği ürünlerine ilişkin bir görüş alışverişi mümkün olamamış, sadece AKÇT ürünleri ve tarım ürünlerine uygulanacak kurallar ele alınmıştır.

Diğer taraftan, BK tarafından 21 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan bir notta, BK’nın bir anlaşma olmadan AB’den çıkması halinde AB üyeliği nedeniyle taraf olduğu ticaret düzenlemelerinin akıbetine ilişkin bilgi verilerek, ülkemiz AB’yle yakın bağı bulunan ülkeler arasında sayılarak mevcut Gümrük Birliği ilişkisinin anlaşmasız “Brexit” sonrası döneme aktarılamayacağı kaydedilmiştir.

Brexit sonrasında İngiltere ile ticarette yaşanacak olası değişiklikler çerçevesinde çalışmalarımız sürdürülmekte olup, BK tarafı ile özellikle gümrükler ve teknik mevzuat alanında yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunulmaktadır.
 
Esasen bu aşamada, BK Parlamentosunun Anlaşmasız ayrılık olasılığını ortadan kaldırmaya yönelik güçlü bir iradesi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, sürecin ülkemizin BK ile ticaretine doğrudan etkisi göz önünde bulundurularak, her türlü olasılığa hazırlıklı olunması büyük önem taşımaktadır.

 

Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak gümrük vergisi ve gümrük prosedürleri uygulamalarına ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  

Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.