5/6/2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği

08 Haziran 2018
5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de, “Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)” yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Tebliğ ile, transit rejiminde transit beyannamesi yerine demiryolu taşımacılığında kullanılan CIM Taşıma Belgesi ile taşıma yapılmasını kapsayan basitleştirilmiş usulden yararlanmak için başvuru ve izin süreci, basitleştirilmiş usul kapsamında hareket, varış ve sınır gümrük idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibinin yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir
              
Bu düzenleme ile, izinli demiryolu tren işletmecisi tarafından basitleştirilmiş usulde gerçekleştirilecek taşımalarda, CIM Taşıma Belgesinde yer alan taşıma bilgilerinin Bakanlığımız ile elektronik ortamda paylaşılması suretiyle ayrıca transit beyanı düzenlenmesi gerekmeksizin işlem yapılabilecektir.
 
Demiryolu taşımacılığında transit işlemlerinin basitleştirilmesi ile, sınır geçiş işlemleri başta olmak üzere işlem basamakları azaltılarak gümrük işlemleri hızlandırılmakta, bu sayede eşyanın hızlı bir şekilde ve daha düşük maliyetle ekonomiye kazandırılması sağlanmakta, ihracat sürecindeki maliyetler düşürülerek ihracat eşyasının yurtdışı edilme ve ihracat beyannamesinin kapanma süreci hızlandırılmaktadır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.