Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2018 Yılı 4. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı.

05 Ekim 2018

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2018 Yılı 4. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı08 Ekim 2018 – Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini göstermektedir.


İhracat Beklenti Endeksi, 2018 yılının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre 6,4 puan azaldı. 2018 yılının 3. çeyreğinde 118 olan Endeks, 4. çeyrekte 111,6 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2018 yılının 4. çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etmektedir. 2018 yılının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişi beklentisi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkilerken şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik sorunun yayılma endeksi İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilemiştir.

İthalat Beklenti Endeksi, 2018 yılının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre 13 puan azaldı ve 2018 yılının 3. çeyreğinde 113,1 olan Endeks, 4. çeyrekte 100,1 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün çok az üzerinde gerçekleşen İthalat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2018 yılının 4. çeyreğinde ithalatın artacağı yönündeki beklentilerinin oldukça zayıf olduğuna işaret etmektedir. 2018 yılının 4. çeyreğinde,  İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan, gelecek 3 aya ilişkin birim ithalat fiyat beklentisi sorusunun yayılma endeksinin İthalat Beklenti Endeksini artış yönünde etkilediği ve bu etkinin bir önceki çeyreğe göre güçlendiği gözlenmektedir. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, mevcut ithalat sipariş düzeyi, son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri ise İthalat Beklenti Endeksine azalış yönünde etkilemiştir.

Dış Ticaret Beklenti Anketi 2018 4. Çeyrek Beklentileri
Kaynak: Ticaret Bakanlığı