Denetim Kurulları Hakkında Bilgiler

07 Ağustos 2019

“20.11.2015 tarihli ve 29538 sayılı Resmi Gazetede "Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ" yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan örnek denetim raporu formları hazırlanmıştır.
 
Bu doğrultuda;
A- Esnaf ve Sanatkarlar Odası Denetim Kurullarının "YK-1",
B- Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Denetim Kurullarının "YK-2",
C- Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Denetim Kurullarının "YK-3",
D- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Denetim Kurulunun "YK-4",
formlarını kullanmaları gerekmektedir.
 
Üstyazı ile söz konusu formlar aşağıdaki linkten edinilebilir.”
 

Üst Yazıyı İndirmek İçin Tıklayınız

YK-1 ODA YÖNETİM KURULUNA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız

YK-2 BİRLİK YÖNETİM KURULUNA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız

YK-3 FEDERASYON YÖNETİM KURULUNA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız

YK-4 KONFEDERASYON YÖNETİM KURULUNA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız

GK-1 ODA GENEL KURULLARINA SUNULACAK DENETİM RAPORU TASLAĞI İndirmek İçin Tıklayınız