İstatistikler

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatınca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin kaçakçılıkla mücadele verilerine ulaşabilirsiniz.

24 Temmuz 2019