Belgelendirme Hizmetleri

Onaylanmış kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler ile ülkemizde faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların listesine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

30 Ağustos 2018
Ülkemiz AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması sonrasında AB’nin ürünlere dair teknik mevzuatının uyum çalışmalarına başlamıştır. Bu mevzuatın önemli bir bölümü, ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce, belirli test, muayene ve belgelendirme işlemlerinden geçmesini öngörmektedir. Uygunluk değerlendirmesi olarak adlandırılan bu işlemler, uygunluk değerlendirme kuruluşu adı verilen üçüncü taraf test veya belgelendirme kuruluşlarınca yerine getirilmektedir.
İlgili teknik düzenlemenin ürüne CE işareti iliştirilmesini öngördüğü durumlarda ise, bu işlem yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonu’na bildirilen onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
Uygunluk değerlendirme kuruluşları sadece yurt içi piyasaya arz edilen ürünlere değil, ihracata konu ürünlere de belge düzenleyebilmektedir. Örneğin, onaylanmış kuruluşlarımız sadece Türkiye piyasasına değil AB piyasasına da arz edilmesi hedeflenen ürünler için ülkemiz üreticilerine ve üçüncü ülke üreticilerine yönelik belgelendirme hizmeti verebilmektedir. Bu süreçte uygunluk değerlendirme kuruluşlarımızın görevi, yerli üreticilerimiz tarafından ulusal piyasamıza veya uluslararası pazarlara arz edilen ürünlerin, ilgili düzenlemelere ve standartlara uygunluğunu gösteren ve uluslararası alanda tanınan belgeleri, yine ilgili mevzuatta tanımlanan şartlarda tanzim etmektir.
Ekonomi Bakanlığı 2002 yılından bu yana yürüttüğü AB finansmanlı projelerle uygunluk değerlendirmesi sektörünün ülkemizde güçlendirilmesi için çalışmalar yapmış ve bu alanda çatı örgüt olarak Uygunluk Değerlendirmesi Derneği’nin (UDDER) kurulmasına öncülük etmiştir.
Uygunluk Değerlendirmesi Derneği, kalite altyapısının önemli unsurlarından biri olan uygunluk değerlendirmesi alanında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak, ilgili tarafları bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı; uygunluk değerlendirmesinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını desteklemek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınması için çalışmalar yapmak, bu alanda kamu ve özel sektör kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, ticaret ve meslek odaları, tüketici örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. UDDer üyelerini, mevzuatı hazırlayan ve denetleyen kamu kurum ve kuruluşları ile bu mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve uygulamaya yardımcı olan uygunluk değerlendirme kuruluşları oluşturmaktadır.
UDDer’in internet sitesine erişim için tıklayınız.