Destek Mevzuatı

02 Temmuz 2020

Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da sürdürülebilir artışın sağlanmasına yönelik tedbirleri alma görevini yürütmekte olan Bakanlığımız, 2011 yılından itibaren hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı devlet yardım programları uygulamaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

DUYURU:
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; Bakanlığımız tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki başvuru süreleri uzatılmıştır.
 
Buna göre; yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının anılan Kararlar ile ilgili Uygulama Usul ve Esasları Genelgelerinde düzenlenen süreler dikkate alınarak hesaplanan destek başvuru tarihleri ya da eksik belge ibraz süreleri  11 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında dolan hak sahipleri için söz konusu tarihlerin (destek başvuru tarihi, eksik tamamlama tarihi)  27 Temmuz 2020 olarak uygulanması kararı alınmıştır.
 
Destek başvurusu ya da eksik belge ibrazı için gerekli olan bilgi ve belgeleri temin edebilen yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının belirtilen ek süreyi kullanmaları zorunlu olmayıp mevzuatta yer alan sürelere göre işlemlerine devam edebileceklerdir.
 
Bu çerçevede, hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanmakta olan söz konusu destek programlarına ilişkin tüm başvuru ve inceleme süreçlerine devam edilmektedir.


Genel Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
 

Markalaşmaya İlişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Dijital Faaliyetlere İlişkin Destek Mevzuatı

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi