Destek Mevzuatı

17 Ocak 2019

Gelişen üretim ve tüketim modelleri, teknolojik yenilikler, yeni iş yapma biçimleri ve politikalar, dünya ticaretinde hızlı ve etkili değişikliklere neden olmaktadır. Bu süreçte, hizmet sektöründeki gelişmelerin de çarpıcı biçimde ilerlediği görülmektedir. DTÖ verileri uyarınca, 2017 yılında mal ihracatı 17,73 trilyon ABD doları düzeyinde gerçekleşirken, hizmet ihracatı ise 5,28 trilyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Dünya ticareti bir önceki yıla göre artış göstermiş olmakla birlikte, hizmet ticaretinin mal ihracatına göre daha fazla artış gösterdiği görülmektedir. En fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ülkelere baktığımızda, mal ihracatında öncü ülkeler olan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş batılı ülkeler ile Çin, Hindistan, Japonya ve Singapur gibi Asya ülkelerinin 2017 yılında liderliklerini sürdürdüğü görülmektedir.

Ülkemiz de söz konusu gelişmeleri yakından takip etmekte ve aktif politikalar uygulamaktadır. Hizmet ihracatımız 2017 yılında 43,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş olup, söz konusu yılda hizmet ticareti net fazlamız 19,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar çerçevesinde Türkiye, küresel hizmet ihracatından yaklaşık %0,8 pay alarak dünyada 29 uncu sırada; hizmet ithalatından ise 40 ıncı sırada yer almıştır. TCMB istatistiklerine göre, 2018 Ocak-Kasım dönemine ilişkin hizmet ticareti net fazlamız 23,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 23 oranında bir artış kaydedilmiştir.

Bu çerçevede, mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da sürdürülebilir artışın sağlanmasına yönelik tedbirleri alma görevini yürütmekte olan Bakanlığımız, 2011 yılından itibaren hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı devlet yardım programları uygulamaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Genel Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
 

Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği