Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (01/01/2020 tarihi itibariyle Mülga)

26 Haziran 2020

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.