Ticaret Dairesi

18 Mart 2020
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ SORULAR:
1 - Kimler yetki belgesi almak zorundadır?
2 - Hangi hizmetler Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamındadır?
3 - Yetki belgesi ne zaman ve kim tarafından verilmeye başlanacak
4 - Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?
5 - Mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?
6 - Hangi belgeler mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer?
7 - Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenecek?
8 - Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması
9 - Taşınmaz ticareti faaliyeti yapılan işletmede başka bir ticari faaliyette bulunulması mümkün müdür?
10 - Taşınmaz ticareti faaliyeti yapılan işletmenin aynı zamanda ikamet amaçlı kullanılması mümkün müdür?
11 - İşletmenin “meslek odasına kayıtlı olması” ndan kastedilen nedir?
12 - Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi başvurusu yapan işletmenin ticaret unvanında yer alan taşınmaz ticaretinden başka ifadelerin yetki belgesi verilmesine engel teşkil eder mi?
13 - Konut satışı yapan müteahhitlerin yetki belgesi alması gerekir mi?

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ SORULAR:
14 - İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kimleri kapsamaktadır?
15 - Kimler ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yetki belgesini almak zorundadır?
16 - Hangi ikinci el motorlu kara taşıtı satışları Yönetmelik kapsamındadır?
17 - Yetki belgesi başvurusu nereye yapılacak ve başvuruyu kim sonuçlandıracaktır?
18 - Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?
19 - Mesleki yeterlilik belgesi nereden alınabilir?
20- Mesleki yeterlilik belgesinde muafiyet sağlayan ortaöğretim ve yükseköğretim bölümleri nelerdir?
21 - Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenecek?
22 - Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?
23 - Hâlihazırda faaliyette olan toplu işyerleri ile taşıt pazarlarının ne zamana kadar Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir
24 - Satışa sunulan her taşıt için ekspertiz raporu alınması gerekmekte midir?
25 - Hangi ikinci el motorlu kara taşıtları için garanti verilmesi gerekmektedir? Garantinin kapsamı nedir?

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YER ALAN DİĞER KONULARDAKİ SORULAR:
26 - 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir? Kaç tane ikincil düzenleme yayımlanmıştır, çalışmaları devam eden ikincil düzenlemeler hangileridir?
27 - 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile sektöre hangi yenilikler ve düzenlemeler getirilmiştir?
28 - 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ a göre “perakende işletme” nedir?
29 - PERBİS nedir? PERBİS perakende sektörüne ne gibi faydalar sağlayacaktır?
30 - 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda esnaflara yönelik herhangi bir düzenleme bulunmakta mıdır?
31 - Perakendeciler Konseyi nedir? Kaç yılda bir toplanır?
32 - 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile perakende işletmelerin çalışma saatlerine yönelik herhangi bir düzenleme getirildi mi?
33 - 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile alışveriş merkezlerinin, zincir ve büyük mağazaların küçük esnaf üzerindeki etkileri hususunda herhangi bir çalışma başlatıldı mı?
34 - Süpermarketler, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin "Yemek kartları" başlıklı 12/A maddesindeki düzenlemeler kapsamında "perakende işletme" olarak kabul edilmekte midir?


1- Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorunda olup Yönetmelik kapsamında olmadıklarından, bu işle uğraşmayan vatandaşlarımızın kendi adına tescilli taşınmazları satarken ya da kiralarken yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.2-Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunan ve aracılık eden, alım satım ve taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren, tapu işlemlerine aracılık eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetleri anılan Yönetmelik kapsamındadır.3- Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemi (TTBS) 5 Eylül 2018 tarihinde faaliyete geçmiş olup taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlara yetki belgesi bu tarihten itibaren TTBS üzerinden Ticaret İl Müdürlüklerince verilebilmektedir.4- Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürünün Seviye 5 tipi mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır. Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler ise Seviye 5 veya Seviye 4 tipi mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.


5- Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca, bu kuruluşların yaptığı sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir. Belgelendirme kuruluşları tüm Türkiye’de sınav merkezi oluşturma ve sınav gerçekleştirme yetkisine sahiptir.
Taşınmaz ticaretinde 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar şunlardır:
1- UNIVERSAL Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Hizm. San. ve Tic. A.Ş.
2- SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd. Şti.
3- Özgül Yazılım Eğitim Elektronik Ticaret Limited Şirketi
4- Etik Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri Merkezi Anonim Şirketi
5- TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.
6- Kariyer Yapı Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
7- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği - Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
8- Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Emlak Akademisi İktisadi İşletmesi
9- Sercan Eğitim Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Tic. Ltd. Şti
10 -TEKNİKEL Belgelendirme Sertifikasyon Anonim Şirketi
11- Alberk QA Personel Belgelendirme ve Akademi Hizmetleri A.Ş.
12- Altın Gayrimenkul Emlak İnş. Tur. Paz. Tic. A.Ş.
13- Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.
14- INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
15- Mavi Akademi İstihdam Eğitim Tic. Ltd. Şti
16- Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Limited Şirketi
17- LONCA Belgelendirme A. Ş.
18- İstanbul Mesleki Sınav Merkezi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
19- Ovam Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
20- Onaytürk Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.
21- Belge Akademi Belgelendirme Denetim Gözetim Eğitim Turz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
22- EGEBELGE İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
23- Diya Özel Eğt. Enerji Bil. Tek. Arama M. M. M. İ. P. T. T. S. İ. İ. Ltd. Şti.
24- KAYNES Uluslararası Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Limited Şirketi
25- BROSİS Enstitü Belgelendirme Ltd. Şti.
Konuyla ilgili ayrıntılı ve güncel bilgiye www.myk.gov.tr
(https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama) internet adresinden ulaşmak mümkündür.6- Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı 5 Haziran 2018 tarihinde gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunmak kaydıyla tacirler ile esnaf ve sanatkârlarca bu tarihten önce halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda alınan taşınmaz ticareti ile ilgili sertifikalar mesleki eğitim belgesi yerine geçmektedir. 5 Haziran 2018 tarihinden sonra alınan hiçbir sertifika mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmemekle birlikte ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezuniyet mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlamaktadır. Mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlayan alanlar ise şunlardır:
 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR
Ulusal Yeterlilik Program Muafiyet Sağlayan Alan
Emlak Danışmanı
(Seviye 4)
Ortaöğretim 1. Emlak Komisyonculuğu
2. Emlak
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
1. Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5. Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama
6. Taşınmaz Geliştirme
7. Gayrimenkul Geliştirme
8. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9. Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10. Arazi Yönetimi ve Politikası
11. Tapu ve Kadastro
Sorumlu
Emlak Danışmanı
(Seviye 5)
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
1. Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5. Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama
6. Taşınmaz Geliştirme
7. Gayrimenkul Geliştirme
8. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9. Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10. Arazi Yönetimi ve Politikası
11. Tapu ve Kadastro
 7-Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla taşınmaz ticareti yapılan işletmesi olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi alınması gerekmektedir.


8- Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.


9- Yönetmelikte, taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunulan işletmenin bağımsız bölüm niteliğinde olacağı ve bu işletmede taşınmaz ticarine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacağı düzenlenmiştir. Bu nedenle, tek bir bağımsız bölümde taşınmaz ticareti ile birlikte bir başka ticari faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda işletmeye yetki belgesi verilemeyecektir.


10- Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunulan işletmenin aynı zamanda ikamet amaçlı kullanılması Yönetmeliğe uygun olmayıp bu durum yetki belgesi verilmesine engel teşkil etmektedir.


11- İşletmenin bulunduğu ildeki varsa emlakçılıkla ilgili ihtisas odasına, ihtisas odası yoksa karma odaya kayıtlı olması gerekmekte olup taşınmaz ticaretiyle iştigal ettiği halde geçmişte başka bir ihtisas odasına kaydedilen esnaf ve sanatkar işletmeleri oda değişimi için Valilik nezdindeki Mutabakat Komitesine iletilmek üzere İl Müdürlüğüne dilekçe verebilecektir. Komitenin değişiklik talebini kabul etmesi halinde bu işletmeler açısından Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesindeki muafiyetlerden yararlanılması mümkün olacaktır.


12- Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler, söz konusu işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamayacak; işletme tabelasında, basılı evrakında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamayacaktır. Bu ilkelere uyulması koşuluyla ticaret unvanında, taşınmaz ticaretinden başka bir faaliyet konusunun yer alması yetki belgesi verilmesine engel değildir.


13- Müteahhitler tarafından satışı yapılan taşınmazlar, müteahhidin kendine ait ise yetki belgesi alması gerekmeyecek, ancak başkasına ait olan taşınmazların satışına aracılık da ediyorsa bu durumda yetki belgesi alması gerekecektir.


İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ SORULAR:

14- Yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârları kapsamakta olup bu işle iştigal etmeyen vatandaşlarımızın kendi adlarına tescilli taşıt satışları Yönetmelik kapsamı dışındadır.


15- İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorunda olup bu işle uğraşmayan vatandaşlarımızın kendi adına tescilli taşıtları satarken yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.


16- Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar Yönetmelik kapsamındadır.


17- Yetki belgesi başvuruları İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olup yetki belgesi Sistem üzerinden verilecektir.


18- Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu/Seviye 5) ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı/Seviye 4 veya Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.


19- Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 13/03/2020 tarihi itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar şunlardır:
    1- MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
    2- KAYNES Uluslararası Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Limited Şirketi
    3- Alberk QA Personel Belgelendirme ve Akademi Hizmetleri A.Ş.
    4- INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
    5- Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)
    6- TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.
    7- UNIVERSAL Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Hizm. San. ve Tic. A.Ş.
    8- SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd. Şti.
    9- KAPSAM Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
    10- Özgül Yazılım Eğitim Elektronik Ticaret Limited Şirketi
    11- Etik Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri Merkezi Anonim Şirketi
    12- Kariyer Yapı Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
    13- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği - Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
    14- Sercan Eğitim Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Tic. Ltd. Şti
    15- TEKNİKEL Belgelendirme Sertifikasyon Anonim Şirketi
    16- Öner Personel Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti
    17- Mavi Akademi İstihdam Eğitim Tic. Ltd. Şti
    18- Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Limited Şirketi
    19- LONCA Belgelendirme A. Ş.
    20- Ovam Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
    21- Onaytürk Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.
    22- Belge Akademi Belgelendirme Denetim Gözetim Eğitim Turz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
    23- KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi
    24- Diya Özel Eğt. Enerji Bil. Tek. Arama M. M. M. İ. P. T. T. S. İ. İ. Ltd. Şti.
    25- TÜSMER Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
    26- Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
    27- CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.
Bahse konu kuruluşların iletişim bilgilerine www.myk.gov.tr (https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara ) adresinden ulaşılabilmektedir.


20- İkinci el motorlu kara taşıt ticareti mesleki yeterlilik belgesinde muafiyet sağlayan ön lisans programları şunlardır:
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR
Ulusal Yeterlilik Program Muafiyet Sağlayan Alan
Motorlu Kara Taşıtları
Alım Satım Danışmanı
(Seviye 4)
Ön Lisans 1. Otomotiv Satış Yönetimi
2. Otomotiv İşletme
3. Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
Motorlu Kara Taşıtları
Alım Satım Sorumlusu
(Seviye 5)21- Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmesi olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi alınması gerekmektedir.


22- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekmektedir.


23- Hâlihazırda faaliyette olan toplu işyerlerinin 31 Ağustos 2020, ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlarının ise 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Yönetmelikte öngörülen nitelikleri sağlamaları gerekmektedir.


24- İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yapacakları taşıt satışları öncesinde TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenmiş ekspertiz raporu almaları gerekmektedir. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.


25- İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından satılan veya satışına aracılık edilen otomobil ve arazi taşıtı için garanti verilmesi gerekmekte olup bu taşıtların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre garanti kapsamındadır.


PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YER ALAN DİĞER KONULARDAKİ SORULAR:


26-14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 29/01/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun uygulamasını göstermek üzere perakende ticaret ile ilgili farklı alanlarda birçok ikincil düzenleme çalışması devam etmekte olup sektörün hukuki altyapısının oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında 26/02/2016 tarihinde Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik, 19/07/2016 tarihinde Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği, 06/08/2016 tarihinde Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik, 13/02/2018 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve 05/06/2018 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe ilişkin değişiklik çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişine ilişkin kriterler, kuyumculuk sektörü, fuar ve çalışma saatlerine ilişkin yönetmelik çalışmaları ile PERBİS’in kurulumuna ilişkin çalışmalar devam etmektedir.


27- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu Kanun ile işyeri açılış ve kapanış süreçlerinin basitleştirilmesini sağlayacak Tek Kapı niteliğinde bir Perakende Bilgi Sisteminin (PERBİS) kurulması, üretici ve tedarikçilerden keyfi olarak alınan prim ve bedellerin önüne geçilmesi, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerin markalaşmasının desteklenmesi, kampanyalı satışlar, alışveriş festivalleri ve sürekli indirimli satışların (outlet) belirli kurallara bağlanması, alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkar işletmeleri ile kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere yer tahsisi; büyük ve zincir mağazalarda ise yöresel ürünlere raf tahsisi yapılması gibi temel hususlar düzenlenmiştir.


28- Söz konusu Kanunda perakende işletme “Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri” olarak tanımlanmıştır.


29- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinde, perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde kısa adı PERBİS olan perakende bilgi sisteminin kurulması öngörülmüştür.

PERBİS ile perakende sektöründe faaliyette bulunmak isteyen girişimcilerin perakende işletme açılış ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere ulaşmasının kolaylaştırılması ile perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde izin başvurularının tek bir mercie yapılması ve bu merciden sonuçlandırılması sağlanarak bu işlemlere ilişkin bürokrasinin azaltılması ile işyeri açılış ve zaman maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. PERBİS’in faaliyete geçirilmesiyle, işyeri açmak isteyen girişimciler doğrudan PERBİS için kurulacak internet sitesini ziyaret ederek o işyerini açmak için ne yapmaları gerektiğini internet sitesinden öğrenebilecek ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için gerekli olan bir belgenin alınması için harcanan uzun süreler ve tek bir kuruma dahi defalarca gidilmesini gerektiren süreçler ortadan kalkacaktır.


30- Kanunda, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine yönelik birçok düzenleme yer almaktadır. Bu kapsamda, alışveriş merkezlerinde toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında esnaf ve sanatkâr işletmecileri için yer ayrılacağı, esnaf sicili ve esnaf odası tarafından esnaf ve sanatkârlardan kayıt sırasında ustalık belgesi istenmeyeceği ve tatil günlerinde çalışmak için ruhsat aranmayacağı gibi doğrudan esnaf ve sanatkârlara ilişkin olumlu düzenlemeler de yer almaktadır. Buna ilaveten, alışveriş merkezlerinde geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere toplam satış alanının en az binde üçü oranında yer ayrılacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca Kanunda; esnaf ve sanatkâr işletmelerince satışa sunulan malların etkin bir şekilde piyasadan temini amacıyla tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilmesine yönelik koruyucu ve teşvik edici bir düzenleme tesis edilmiştir. Bu sayede, esnaf ve sanatkârlarımıza özgü birlikte iş yapma kültürünün gelişmesi, mal tedariki sürecinde kooperatifleşmenin gücünü kullanarak büyük miktarlarda alım yapılmasının temin edilmesi suretiyle bu kesimin pazarlık güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla Kanunun 14 üncü maddesi ile esnaf ve sanatkârımızın fiyat rekabetinde yaşadığı dezavantajlı durumun tersine çevirebilmesi mümkün olabilecektir.


31- Perakendeciler Konseyi, perakende ticaretin Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun amacına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Bakanlığımız koordinatörlüğünde oluşturulacak bir danışma organıdır. Konsey yılda en az bir kez toplanacaktır.


32- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun “Çalışma saatleri” başlıklı 13 üncü maddesinde üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine perakende işletmelerin çalışma saatlerinin Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebileceği hükme bağlanmıştır.
Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin "Çalışma saatlerinin Bakanlık tarafından belirlenmesi" başlıklı 15 inci maddesinde; üst meslek kuruluşlarının, alışveriş merkezlerinin çalışma gün ve saatlerine ilişkin müşterek tekliflerini üç yılda bir oluşturarak üçüncü yılın kasım ayının on beşine kadar Bakanlığımıza göndereceği, bu teklif üzerine alışveriş merkezi ve zincir mağazaların çalışma gün ve saatlerinin üçüncü yılın aralık ayı sonuna kadar Bakanlığımızca belirleneceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, müşterek teklifler Bakanlığımıza ulaşmış olup konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte, yine söz konusu Yönetmelik gereğince anılan perakende işletmelerin çalışma saatlerinin, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle il düzeyinde vali tarafından da belirlenebilmesi imkân dâhilindedir.


33- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun “Görev ve yetkiler” başlıklı 16 ncı maddesinde Cumhurbaşkanı; faaliyet konusu ve kollarına göre perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde, işletme sayısı ve bunların birbirine yakınlığı, ulaşım imkânları, işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski gibi ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel faktörler açısından gözetilecek kriterleri belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız bünyesinde, perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.


34- Alışveriş merkezleri, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri perakende işletme olarak tanımlanmış olup süpermarketler de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/A maddesi kapsamında perakende işletme olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile süpermarketler arasındaki ticari ilişkiye 12/A maddedeki hükümlerin uygulanması gerekmektedir.